Voorwaarden en reglementen

Hebt u na het lezen van de voorwaarden nog vragen of wilt u de documenten opvragen via onze klantenservice? Neem dan contact op met IZZ, wij helpen u graag verder.

Overige regelingen

Besluit zorgverzekering
Besluit zorgverzekering Bijlage 1
Protocol afwikkeling schadeclaims
Toelichting Protocol afwikkeling schadeclaims
Addendum zorgverzekeraars bij gedragscode
Clausuleblad terrorismedekking
Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen
Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg
Indicatieformulier Kraamzorg
Verwijzingsprotocol Lactatiekundige

Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 januari 2017)
Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 januari 2016)
Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 januari 2015)
Toelichting op de limitatieve lijst Machtigingen (1 mei 2014) 

Werkwijzer beoordeling behandeling van plastisch-chirurgische aard
Wijzigingen eigen risico, wettelijke eigen bijdragen en de maximale vergoedingen 2015-2016 (2017 volgt binnenkort)

Regeling zorgverzekering vanaf 1 januari 2017
Regeling zorgverzekering vanaf 1 januari 2016
Regeling zorgverzekering vanaf 1 april 2016
Regeling zorgverzekering vanaf 16 augustus 2016
Regeling zorgverzekering vanaf 4 november 2016
Staatscourant regeling zorgverzekering wijziging per 1 januari 2017

Zorgmodule preventie diabetische voetulcera
In-Vitrofertilisatie (IVF) in het buitenland 2017
Reglement Persoonsgebonden Budget 2017
Dynamisch overzicht (psychologische) interventies binnen de GGZ

Maximale tandartstarieven

Bekijk de tandartstarieven voor 2017

Zorgstandaarden

Informatie over de zorgstandaarden vindt u op de website van Zorginstituut Nederland. Bekijk hieronder de zorgstandaarden van diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, COPD en astma. 

Oudere documenten

Hebt u een document uit een voorgaand jaar nodig? Deze hebben we voor u bewaard. Bekijk oudere documenten.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten over de IZZ Zorgverzekering? Bekijk dan de veelgestelde vragen.