Voorwaarden en reglementen

Hebt u na het lezen van de voorwaarden nog vragen of wilt u de documenten opvragen via onze klantenservice? Neem dan contact op met IZZ, wij helpen u graag verder.

Overige regelingen

Besluit zorgverzekering
Besluit zorgverzekering Bijlage 1
Protocol afwikkeling schadeclaims
Toelichting Protocol afwikkeling schadeclaims
Addendum zorgverzekeraars bij gedragscode
Clausuleblad terrorismedekking
Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen
Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg
Indicatieformulier Kraamzorg
Verwijzingsprotocol Lactatiekundige
Convenant samenloop reis- en zorgverzekeringen

Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 januari 2017)
Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 januari 2016)
Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 januari 2015)
Toelichting op de limitatieve lijst Machtigingen (1 mei 2014) 

Werkwijzer beoordeling behandeling van plastisch-chirurgische aard
Wijzigingen eigen risico, wettelijke eigen bijdragen en de maximale vergoedingen 2015-2016 (2017 volgt binnenkort)

Regeling zorgverzekering vanaf 1 januari 2017
Regeling zorgverzekering vanaf 10 maart 2017
Regeling zorgverzekering vanaf 1 januari 2016
Regeling zorgverzekering vanaf 1 april 2016
Regeling zorgverzekering vanaf 16 augustus 2016
Regeling zorgverzekering vanaf 4 november 2016
Staatscourant regeling zorgverzekering wijziging per 1 januari 2017

Zorgmodule preventie diabetische voetulcera
In-Vitrofertilisatie (IVF) in het buitenland 2017
Reglement Persoonsgebonden Budget 2017
Dynamisch overzicht (psychologische) interventies binnen de GGZ

Maximale tandartstarieven

Bekijk de tandartstarieven voor 2017

Zorgstandaarden

Informatie over de zorgstandaarden vindt u op de website van Zorginstituut Nederland. Bekijk hieronder de zorgstandaarden van diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, COPD en astma. 

Oudere documenten

Hebt u een document uit een voorgaand jaar nodig? Deze hebben we voor u bewaard. Bekijk oudere documenten.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten over de IZZ Zorgverzekering? Bekijk dan de veelgestelde vragen.