Anonimiteitswaarborg

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en is een samenwerking met Stichting IZZ. Met dit onderzoek willen we achterhalen welke invloed het werken in de zorg heeft op je gezondheid. Zo kijken we welke factoren op het werk bepalend zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. En onderzoeken we op welke wijze actuele problemen zoals werkdruk en overmatige bureaucratie in de zorg kunnen worden aangepakt. De uitkomsten gebruiken we om medewerkers, organisaties en zorgbranches te helpen om het personeel in de zorg gezond en inzetbaar te houden.

 

De gegevens uit de vragenlijst zijn alleen beschikbaar voor de Universiteit Utrecht en zijn niet toegankelijk voor derden (bv. Stichting IZZ of werkgevers). Om je anonimiteit nog beter te waarborgen vragen we je om in de vragenlijst een unieke code aan te maken. Dit doe je door in de vragenlijst een aantal letters in te vullen. Deze letters verzamel je door antwoorden op persoonlijke vragen te combineren. Dit is dan jouw unieke persoonlijke code waarmee ook kunt deelnemen aan het onderzoek van volgend jaar. Omdat jij alleen de code kent is dit volledig anoniem.

In de rapportage wordt niet gesproken over personen of teams; de gegevens worden altijd gepresenteerd op het niveau van de branche (Ziekenhuizen; Verpleeg-, Verzorging-, Thuiszorg; Gehandicaptenzorg; Geestelijke Gezondheidszorg en overige). De gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele personen.