Bestuur IZZ

Het bestuur van Stichting IZZ bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg.

De werkgevers worden vertegenwoordigd door: NVZ Vereniging Ziekenhuizen, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ en Jeugdzorg Nederland. De werknemers door: FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU'91 en de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg.


Onafhankelijk voorzitter 

De heer Ir. J.F. de Leeuw


Bestuursleden werkgeversdelegatie namens

Charles Laurey
De heer drs. A.C. de Grunt
GGZ Nederland
De heer C.J.V.L. Laurey
ActiZ 

De heer drs. E. Kuik
VGN en Jeugdzorg 
De heer drs. E.A. Hoette
NVZ Vereniging van ziekenhuizen


Bestuursleden werknemersdelegatie namens

Mevrouw E. W.M. Merlijn
 FNV Zorg en Welzijn
Mevrouw drs. C. van den Brekel
FBZ

Stella Salden
De heer drs. J.J. Veldt
CNV Zorg en Welzijn
Mevrouw S.K.J. Salden
NU'91