Deelnemen aan de collectieve ziektekostenregeling IZZ?

Als je in de zorg werkt of lid bent van PGGM&Co, dan kun je deelnemen aan de collectieve ziektekostenregeling IZZ. Dat betekent dat je kunt profiteren van een aantal voordelen:

collectieve ziektekostenregeling IZZ
 • Scherpe premie én de maximale wettelijke collectiviteitskorting van 5%;
 • Aanvullend Zorg voor de Zorg-pakket: speciaal afgestemd op werken in de zorg;
 • Gratis extra's om je gezondheid te versterken met het IZZ ledenpakket ZorgGezond
 • Ledenvoordelen zoals een online training bij slaapproblemen of overgangsklachten. 

Wie mag deelnemen?

De collectieve ziektekostenregeling IZZ is er voor de ruim 1 miljoen mensen die in de zorg werken en hun gezinsleden. Behoor jij tot een van onderstaande groepen? Dan mogen jij, je partner en kinderen gebruikmaken van de collectieve ziektekostenregeling IZZ. Je wordt zonder medische of tandheelkundige keuring geaccepteerd.

1. Werknemers in de zorg in:

 • eerste lijn: gezondheidscentra, huisartsenpraktijken en huisartsenposten;
 • tweede lijn cure: algemene ziekenhuizen (uitgezonderd universitair medische centra), artsenlaboratoria, diagnostische centra en bloedbanken, zbc’s, privéklinieken en ambulancezorg;
 • tweede lijn care: verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, organisaties voor gehandicaptenzorg, revalidatiecentra, dialysecentra, audiologische centra en epilepsiecentra;
 • welzijn: organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening die de cao Welzijn volgen, kinderopvangorganisaties en jeugdzorg;
 • ketenzorg: organisaties die zorg van zorgorganisaties combineren of er waarde aan toevoegen;
 • ondersteunende organisaties: laboratoria, trombosediensten, ziekenhuisapotheken, advies- en onderzoeksorganisaties voor zorg en welzijn (zoals NIVEL, Prismant);
 • vakbonden voor zorg en welzijn: FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91, FBZ, De Unie, NVDA, enzovoort.

2.   Zelfstandigen in de zorg.

3.   Studenten die een zorgstudie volgen.

4.   Leden van ledencoöperatie PGGM&Co

 • Ook als lid van ledencoöperatie PGGM&Co kun je deelnemen aan de collectieve ziektekostenregeling IZZ en profiteer je van alle voordelen.
Illustratie collectieve ziektekostenregeling IZZ

Werkgeversbijdrage en garantieregeling

Heb je het aanvullende IZZ Zorg voor de Zorg-pakket afgesloten? Dan kan het zijn dat jouw werkgever meebetaalt aan jouw zorgverzekering, omdat de IZZ–regeling een onderdeel is van een aantal zorg-cao’s. Je kunt ook recht hebben op een garantieregeling. Lees meer werkgeversbijdrage op izz.nl.

Verandert je situatie?

Ben je werkloos geworden terwijl je in de zorg werkte en een IZZ Zorgverzekering had? Of ben je met pensioen gegaan, heb je een kind gekregen of ga je scheiden? Lees dan meer informatie over je deelname aan het IZZ collectief

Wil je precies de voorwaarden weten voor deelname? Bekijk dan het Reglement collectieve ziektekostenregeling IZZ 2021 hieronder. 

IZZ, voor gezonde zorgmedewerkers en -organisaties

Stichting IZZ is opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. Samen maken we ons sterk voor een gezonde zorgsector en een gezonder Nederland. Dat doen wij met de eigen IZZ Zorgverzekering en het Gezond werken in de zorg programma. We doen onderzoek en projecten op het gebied van gezond werken in de zorg. En we delen deze kennis met zorgmedewerkers en zorgorganisaties. IZZ werkt samen met CZ en VGZ voor de uitvoering van de IZZ Zorgverzekering.

 

De IZZ Zorgverzekering in 2021

 • Scherpe premie én 5% collectiviteitskorting
 • Zorg voor de Zorg-pakket: speciaal afgestemd op het werken in de zorg
 • Gratis extra's om je gezondheid te versterken met het IZZ ledenpakket ZorgGezond
 • Ruime keuze bij 2 zorgverzekeraars: VGZ en CZ
 • Je draagt bij aan een gezondere zorgsector

Downloads