Disclaimer Monitor Gezond werken in de zorg

Privacy

Vertrouwelijke of persoonlijke informatie van de bezoeker van deze site wordt door de Universiteit Utrecht gerespecteerd en behandeld volgens de regels van de privacywetgeving. De door u ingevulde gegevens worden enkel gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en niet verstrekt aan derden. Alleen wanneer je in de vragenlijst heeft aangegeven dat je vijf jaar wilt meewerken aan dit onderzoek, vragen we je om je eigen unieke persoonlijke code aan te maken, zie ook het kopje anonimiteit. Dit is dan jouw persoonlijke code waarmee je deelneemt aan het onderzoek van volgend jaar. Deze code wordt alleen gebruikt voor de onderzoeken van de Universiteit Utrecht.

Het selecteren van de winnaars van de 5 Fitbits of 15 Ekomenu gezinsmaaltijdboxen gebeurt willekeurig en wordt gedaan door de Stichting IZZ. In de vragenlijst staat hoe je in aanmerking kunt komen voor deze prijs. De e-mailadressen die gegeven zijn ten behoeve van de prijsuitreiking worden na bekendmaking van de winnaars vernietigd.