Aanvragen eigen risico compensatie van IZZ

Heb jij (post) covid opgelopen door je werk in de zorg? Stichting IZZ vindt het onterecht als je daarvoor zelf zorgkosten moet maken. Daarom compenseren we eenmalig de kosten van het eigen risico (tot maximaal €385 per kalenderjaar) van zorgmedewerkers met de IZZ Zorgverzekering. Bij post-covid kun je elk kalenderjaar de Eigen risico compensatie aanvragen, met een verwijzing van je huisarts of specialist naar het programma Paramedische Herstelzorg.

 

NIEUW IN 2024: Heb je PTSS-klachten door ongewenst gedrag, agressie en geweld tijdens je werk? Vanaf 1 januari 2024 kun je hier ook de eigen risico compensatie voor aanvragen. Lees meer

Eigen risico compensatie aanvragen

Lees alles over de eigen risico compensatie in de veelgestelde vragen onder aan deze pagina.

Stap 1: Activeer je lidmaatschap

Om een aanvraag voor eigen risico compensatie in te kunnen dienen, moet je een IZZ Zorgverzekering hebben én online je IZZ lidmaatschap activeren.

Stap 2: Dien je aanvraag in

Om gebruik te kunnen maken van de eigen risico compensatie moet je een aanvraag indienen. De aanvraag bestaat uit een vragenlijst die je invult. Ook moet je relevante documenten ter bewijsvoering uploaden. Lees ook de voorwaarden die van toepassing zijn op de Eigen Risico Compensatie.

Let op! Je aanvraag wordt alleen in behandeling genomen wanneer je de juiste documenten en informatie aanlevert. Bereid je dus voor en zoek deze alvast op. Denk aan:

  • Polis IZZ Zorgverzekering door VGZ of door CZ. Dit is een PDF-bestand van je officiële polisblad. Een printscreen wordt niet in behandeling genomen.
  • PDF-bestand(en) van je eigen risico facturen, gerelateerd aan covid zorg. Geen printscreen(s).*
  • PDF-bestand(en) van je zorgkostenspecificaties, gerelateerd aan covid zorg. Geen printscreen(s).
  • PDF-bestand van de verwijzing voor het Paramedisch Herstelprogramma, alleen bij een 2e of 3e aanvraag.
  • De exacte periode waarin je ziek was. Deze moet je invullen in je aanvraag.

Het heeft alleen zin je aanvraag te starten als je alle bovengenoemde PDF-bestanden beschikbaar hebt. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen, dus wacht totdat je alle benodigde informatie verzameld hebt.

* Mocht je een betaalregeling treffen met gespreid betalen dan upload je een bevestiging van deze betaalregeling bij je aanvraag.

Ga naar het aanvraagformulier

Stap 3: Beoordelen aanvraag

Wij gaan aan de slag voor je. Voor de beoordeling van de aanvragen werkt IZZ samen met Van Ameyde Nederland, een onafhankelijke expert met medisch beroepsgeheim. Medische informatie uit je patiëntendossier wordt zodoende te allen tijde vertrouwelijk behandeld. De informatie-uitwisseling is rechtstreeks tussen jou en de beoordelaar. Je bent wel verplicht mee te werken, indien nodig, aan eventuele verdiepende onderzoeken zoals navraag bij je behandelaar, zorgverzekeraar of werkgever.

Stap 4: Afhandelen aanvraag

Na de beoordeling, ontvang je een e-mail met daarin de uitslag van de beoordeling. Bij toekenning maken we de compensatie (maximaal € 385) over op je IBAN bankrekeningnummer.

Veelgestelde vragen over de eigen risico compensatie

Wat houdt de Eigen Risico Compensatie in?

Deze regeling voor zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering compenseert het verplichte eigen risico van € 385 als zorgmedewerkers COVID-19 hebben opgelopen door hun werk en daardoor hun eigen risico moeten aanspreken. Bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname, medicijnen, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtiek.

Extra compensatie voor zorgmedewerkers met ernstige klachten e/o long covid

Vanaf 2022 bestaat de compensatie vanuit Stichting IZZ ook voor zorgmedewerkers met ernstige klachten en/of long covid. Je maakt hier aanspraak op wanneer je een IZZ Zorgverzekering hebt en je op verwijzing Paramedische Herstelzorg krijgt. Dit gaat om zorg als fysiotherapie, ergotherapie, diëtiek, etc. Dit herstelprogramma (van de overheid) loopt tot 1 augustus 2023.

Heb je vóór 2023 al gebruik gemaakt van de Eigen Risico Compensatie, dan maak je op basis van het bovenstaande nogmaals aanspraak op een compensatie van je eigen risico tot 385 euro. Lees hier meer over Paramedische Herstelzorg.

Welke formulieren, papieren en informatie heb ik nodig voor het succesvol aanvragen van de compensatie?

De aanvraag bestaat uit een vragenlijst die je invult. Ook moet je relevante documenten ter bewijsvoering uploaden. Je aanvraag wordt alleen in behandeling genomen wanneer je de juiste documenten en informatie aanlevert. Bereid je dus voor en zoek deze alvast op. Denk aan:

  • Polis IZZ Zorgverzekering door VGZ of door CZ. Dit is een PDF-bestand van je officiële polisblad. Een printscreen wordt niet in behandeling genomen.
  • PDF-bestand(en) van je eigen risico facturen, gerelateerd aan COVID zorg. Geen print screen(s).*
  • PDF-bestand(en) van je zorgkostenspecificaties, gerelateerd aan COVID zorg. Geen print screen(s).
  • PDF-bestand van de verwijzing voor het Paramedisch Herstelprogramma, alleen bij een 2e of 3e aanvraag.
  • De exacte periode waarin je ziek was. Deze moet je invullen in je aanvraag.

Het heeft alleen zin je aanvraag te starten als je alle bovengenoemde PDF-bestanden beschikbaar hebt. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen, dus wacht totdat je alle benodigde informatie verzameld hebt.

* Mocht je een betaalregeling treffen met gespreid betalen dan upload je een bevestiging van deze betaalregeling bij je aanvraag.

Waarom biedt IZZ de Eigen Risico Compensatie aan?

IZZ vindt het als ledencollectief van de mensen in de zorg niet terecht dat zorgmedewerkers die mede door hun werk het risico hebben gelopen op een COVID-19 besmetting, hiervoor de rekening krijgen. Zo waren er -zeker in het begin- lang niet altijd voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar en kunnen veel zorgmedewerkers niet thuis werken om de risico’s op besmetting te beperken. Om zorgmedewerkers tegemoet te komen bieden we hen deze Eigen Risico Compensatie (ERC). 

Welke voorwaarden zijn van toepassing op deze regeling?

Voor wie is de Eigen Risico Compensatie?

De compensatie is bestemd voor zorgmedewerkers die zijn of worden getroffen door corona,  hierdoor hun eigen risico moeten aanspreken en een IZZ Zorgverzekering hebben. 

Gezinsleden met een IZZ Zorgverzekering, die niet in zorg werken, hebben geen recht op deze compensatie.

Wanneer kan ik de Eigen Risico Compensatie aanvragen?

Je kunt een aanvraag doen nadat de zorgverzekeraar alle kosten met betrekking tot zorg die je nodig had voor het herstellen van covid in rekening heeft gebracht. IZZ compenseert deze kosten tot een bedrag van 385 euro. Maak je kosten voor je herstel in 2022 en in 2023? Dan bundel je de kosten per jaar en kies je voor welk jaar je de Eigen Risico Compensatie aanvraagt. Voor de beoordeling van je aanvraag werken we samen met een onafhankelijk expert (met medisch beroepsgeheim).

Let op: dien je aanvraag over compensatie van kosten gemaakt in 2022 vóór 1 juli 2023 in!

Hoe vaak mag ik de Eigen Risico Compensatie aanvragen?

De compensatie is éénmalig 385 euro per kalenderjaar. Behalve wanneer je ernstige langdurige klachten houdt en daarvoor bent verwezen naar het Paramedisch Herstelprogramma, dan mag je in opvolgende kalenderjaren opnieuw een aanvraag indienen. Dus ongeacht eerdere aanvragen.

Kan ik over meerdere jaren een aanvraag indienen?

Per persoon (een betalende IZZ verzekerde) mag je eenmalig gebruik maken van de Eigen Risico Compensatie, tot maximaal € 385. Heb je in zowel 2021 als 2022 zorgkosten door covid die ten koste gaan van je eigen risico? Of is je eigen risico over 2021 al door iets anders (gedeeltelijk) in rekening is gebracht? Maak dan een keuze over welk jaar je de aanvraag doet. Let op: dien je aanvraag over compensatie van kosten gemaakt in 2021 vóór 1 juli 2022 in!

Per persoon (een betalende IZZ verzekerde) mag je jaarlijks gebruik maken van de Eigen Risico Compensatie, tot maximaal € 385. Is je eigen risico in de loop van dit jaar al door iets anders (gedeeltelijk) in rekening is gebracht? Maak dan een keuze over welk jaar je de aanvraag doet. Let op: dien je aanvraag over compensatie van kosten gemaakt in 2022 vóór 1 juli 2023 in! Een 2e of 3e aanvraag is alleen mogelijk wanneer dit betrekking heeft op het Paramedische Herstelprogramma.

Ik ben werkzaam in de zorg maar heb geen direct patiëntencontact. Kom ik ook in aanmerking voor deze compensatie?

Ja, de Eigen Risico Compensatie is voor iedereen die in de zorg werkt, ongeacht je functie.

Ik ben gepensioneerd en heb een IZZ Zorgverzekering. Kom ik ook in aanmerking voor deze compensatie?

Nee, alleen personen die het moment van besmetting in de zorg werken, hebben recht op de compensatie.

Waarom compenseert IZZ alleen het verplichte eigen risico van de basisverzekering?

Het verplichte eigen risico van € 385 per jaar van de basisverzekering is door de overheid vastgesteld en geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Je kan er niet voor kiezen om geen eigen risico te hebben. Je kan eigen risico wel vrijwillig verhogen in ruil voor extra premiekorting. De meeste mensen kiezen hier echter niet voor. De eventuele kosten van het hogere eigen risico zijn namelijk lager dan de premiekorting. Veel mensen kunnen of willen dit risico niet lopen omdat ze het niet kunnen betalen of bijvoorbeeld chronisch ziek zijn. IZZ vindt solidariteit belangrijk en compenseert daarom alleen het verplichte eigen risico en niet het vrijwillig eigen risico.

Wie betaalt de Eigen Risico Compensatie?

De Eigen Risico Compensatie wordt betaald uit de inkomsten en het eigen vermogen van Stichting IZZ. De zorgverzekeraars VGZ en CZ betalen hier niet aan mee en zijn niet betrokken bij deze regeling.

 

Vragenlijst eigen risico compensatie

Log in om gebruik te maken van dit ledenvoordeel

Inloggen