De Eigen Risico Compensatie van IZZ

Heb jij corona opgelopen door je werk in de zorg? Stichting IZZ vindt het onterecht als je daarvoor zelf zorgkosten moet maken. Daarom compenseren we eenmalig de kosten van jouw eigen risico (tot maximaal €385) wanneer je een IZZ Zorgverzekering hebt. Niet alleen in 2022, maar ook als je in 2021 een IZZ Zorgverzekering had. Nieuw in 2022 is een extra Eigen Risico Compensatie voor zorgmedewerkers die kampen met ernstige klachten en/of Long-COVID en, op verwijzing, Paramedische Herstelzorg krijgen.

Wat is de Eigen Risico Compensatie?

De Eigen Risico Compensatie is een regeling voor zorgmedewerkers met een IZZ Zorgverzekering. De regeling compenseert het verplichte eigen risico tot € 385 als je als zorgmedewerker COVID-19 hebt opgelopen door je werk en daardoor je eigen risico hebt moeten aanspreken. Bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname of herstelzorg zoals fysiotherapie.

Voor wie is de Eigen Risico Compensatie

De compensatie is bestemd voor zorgmedewerkers die zijn of worden getroffen door corona en hierdoor hun eigen risico moeten aanspreken en die een IZZ Zorgverzekering hebben. Lees meer in de veel gestelde vragen onder aan deze pagina.

Wanneer mag je gebruik maken van de Eigen Risico Compensatie?

De Eigen Risico Compensatie is onderdeel van de IZZ ledenvoordelen die je mag gebruiken als je een IZZ Zorgverzekering hebt. Lid van IZZ ben je automatisch door je IZZ Zorgverzekering, alleen moet je je lidmaatschap wel activeren wil je gebruik maken van de compensatie.

Wat valt wel en niet onder de Eigen Risico Compensatie?

Deze compensatie betreft alleen het verplichte eigen risico (385 euro) van de basisverzekering die in het verlengde van een IZZ basisverzekering aan je is doorbelast door de zorgverzekeraar (CZ of VGZ). Heb jij jouw eigen risico verhoogd? Dan krijg je tot 385 euro gecompenseerd door IZZ met de Eigen Risico Compensatie.

Wanneer kan ik de Eigen Risico Compensatie aanvragen?

Je kunt een aanvraag doen nadat de zorgverzekeraar alle kosten met betrekking tot zorg die je nodig had voor het herstellen van COVID in rekening heeft gebracht. IZZ compenseert deze kosten tot een bedrag van 385 euro. Maak je kosten voor je herstel in 2021 en in 2022? Dan bundel je de kosten per jaar en kies je voor welk jaar je de Eigen Risico Compensatie aanvraagt. Lees onderaan bij de Q&A meer. Voor de beoordeling van je aanvraag werken we samen met een onafhankelijk expert (met medisch beroepsgeheim).

Eigen Risico Compensatie aanvragen

Stap 1: Registreren aanvraag

Om een aanvraag voor Eigen Risico Compensatie in te kunnen dienen moet je een IZZ Zorgverzekering hebben én online je IZZ lidmaatschap activeren. Lid ben je automatisch door je zorgverzekering, activeren van je lidmaatschap moet je zelf doen. Wil jij in de toekomst terug kunnen vallen op de Eigen Risico Compensatie van IZZ, kies dan voor onze IZZ Zorgverzekering.

Stap 2: Dien je aanvraag in

Om gebruik te kunnen maken van de Eigen Risico Compensatie moet je een aanvraag indienen. De aanvraag bestaat uit een vragenlijst die je invult. Ook moet je relevante documenten ter bewijsvoering uploaden.

Let op! Je aanvraag wordt alleen in behandeling genomen wanneer je de juiste documenten en informatie aanlevert. Bereid je dus voor en zoek deze alvast op. Denk aan:

  • Polis IZZ Zorgverzekering door VGZ of door CZ. Dit is een PDF-bestand van je officiële polisblad. Een printscreen wordt niet in behandeling genomen.
  • PDF-bestand(en) van je eigen risico facturen, gerelateerd aan COVID zorg. Geen printscreen(s).*
  • PDF-bestand(en) van je zorgkostenspecificaties, gerelateerd aan COVID zorg. Geen printscreen(s).
  • De exacte periode waarin je ziek was. Deze moet je invullen in je aanvraag.

Het heeft alleen zin je aanvraag te starten als je alle bovengenoemde PDF-bestanden beschikbaar hebt. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen, dus wacht totdat je alle benodigde informatie verzameld hebt.

* Mocht je een betaalregeling treffen met gespreid betalen dan upload je een bevestiging van deze betaalregeling bij je aanvraag.

Ga naar het aanvraagformulier

Stap 3: Beoordelen aanvraag

Voor de beoordeling van de aanvragen werkt IZZ samen met Van Ameyde Nederland, een onafhankelijke expert met medisch beroepsgeheim. Medische informatie uit je patiëntendossier wordt zodoende te allen tijde vertrouwelijk behandeld. De informatie-uitwisseling is rechtstreeks tussen jou en de beoordelaar. Je bent wel verplicht mee te werken, indien nodig, aan eventuele verdiepende onderzoeken zoals navraag bij je behandelaar, zorgverzekeraar of werkgever.

Stap 4: Afhandelen aanvraag

Na de beoordeling, ontvang je een e-mail met daarin de uitslag van de beoordeling. Bij toekenning maken we de compensatie (maximaal € 385) over op je IBAN bankrekeningnummer.

Veelgestelde vragen Eigen Risico Compensatie

Wat houdt de Eigen Risico Compensatie in?

Deze regeling voor zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering compenseert het verplichte eigen risico van € 385 als zorgmedewerkers COVID-19 hebben opgelopen door hun werk en daardoor hun eigen risico moeten aanspreken. Bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname.

Welke formulieren, papieren en informatie heb ik nodig voor het succesvol aanvragen van de compensatie?

De aanvraag bestaat uit een vragenlijst die je invult. Ook moet je relevante documenten ter bewijsvoering uploaden. Je aanvraag wordt alleen in behandeling genomen wanneer je de juiste documenten en informatie aanlevert. Bereid je dus voor en zoek deze alvast op. Denk aan:

  • Polis IZZ Zorgverzekering door VGZ of door CZ. Dit is een PDF-bestand van je officiële polisblad. Een printscreen wordt niet in behandeling genomen.
  • PDF-bestand(en) van je eigen risico facturen, gerelateerd aan COVID zorg. Geen print screen(s).*
  • PDF-bestand(en) van je zorgkostenspecificaties, gerelateerd aan COVID zorg. Geen print screen(s).
  • De exacte periode waarin je ziek was. Deze moet je invullen in je aanvraag.

Het heeft alleen zin je aanvraag te starten als je alle bovengenoemde PDF-bestanden beschikbaar hebt. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen, dus wacht totdat je alle benodigde informatie verzameld hebt.

* Mocht je een betaalregeling treffen met gespreid betalen dan upload je een bevestiging van deze betaalregeling bij je aanvraag.

Wie betaalt de Eigen Risico Compensatie?

De Eigen Risico Compensatie wordt betaald uit de inkomsten en het eigen vermogen van Stichting IZZ. De zorgverzekeraars VGZ en CZ betalen hier niet aan mee en zijn niet betrokken bij deze regeling.

Waarom biedt IZZ de Eigen Risico Compensatie aan?

IZZ vindt het als ledencollectief van de mensen in de zorg niet terecht dat zorgmedewerkers die mede door hun werk het risico hebben gelopen op een COVID-19 besmetting, hiervoor de rekening krijgen. Zo waren er -zeker in het begin- lang niet altijd voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar en kunnen veel zorgmedewerkers niet thuis werken om de risico’s op besmetting te beperken. Om zorgmedewerkers tegemoet te komen bieden we hen deze Eigen Risico Compensatie (ERC). 

Waarom compenseert IZZ alleen het verplichte eigen risico van de basisverzekering?

Het verplichte eigen risico van € 385 per jaar van de basisverzekering is door de overheid vastgesteld en geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Je kan er niet voor kiezen om geen eigen risico te hebben. Je kan eigen risico wel vrijwillig verhogen in ruil voor extra premiekorting. De meeste mensen kiezen hier echter niet voor. De eventuele kosten van het hogere eigen risico zijn namelijk lager dan de premiekorting. Veel mensen kunnen of willen dit risico niet lopen omdat ze het niet kunnen betalen of bijvoorbeeld chronisch ziek zijn. IZZ vindt solidariteit belangrijk en compenseert daarom alleen het verplichte eigen risico en niet het vrijwillig eigen risico.

Welke voorwaarden zijn van toepassing op deze regeling?

Kan ik over zowel 2021 als 2022 een aanvraag indienen?

Per persoon (een betalende IZZ verzekerde) mag je eenmalig gebruik maken van de Eigen Risico Compensatie, tot maximaal € 385. Heb je in zowel 2021 als 2022 zorgkosten door corona die ten koste gaan van je eigen risico? Of is je eigen risico over 2021 al door iets anders (gedeeltelijk) in rekening is gebracht? Maak dan een keuze over welk jaar je de aanvraag doet. Let op: dien je aanvraag over compensatie van kosten gemaakt in 2021 vóór 1 juli 2022 in!

Ik ben werkzaam in de zorg maar heb geen direct patiëntencontact. Kom ik ook in aanmerking voor deze compensatie?

Ja, de Eigen Risico Compensatie is voor iedereen die in de zorg werkt, ongeacht je functie.

Ik ben gepensioneerd en heb een IZZ Zorgverzekering. Kom ik ook in aanmerking voor deze compensatie?

Nee, alleen personen die het moment van besmetting in de zorg werken, hebben recht op de compensatie.

Hebben gezinsleden met een IZZ Zorgverzekering, die niet in zorg werken, ook recht op deze compensatie?

Nee, alleen personen die in de zorg werkzaam zijn hebben recht op de compensatie.

 

Vragenlijst Eigen Risico Compensatie

Log in om gebruik te maken van dit ledenvoordeel

Inloggen