Feiten over burn-out

  • Van de Nederlandse beroepsbevolking heeft 13% burn-out klachten, vooral hoog opgeleiden (bron: CBS, in “Gefeliciteerd met je burn-out” van Marina Schriek).
  • Van de 13% met burn-out klachten (2015) ontwikkelt een fractie daadwerkelijk een burn-out (bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overspannenheid-en-burn-out/).
  • Jonge werknemers (25-35 jaar) hebben relatief vaak burn-out klachten (17%) (bron: TNO, Factsheet Werkstress). Ook ervaren vrouwelijke werknemers meer burn-out klachten.
  • Burn-outklachten komen het meest voor in het onderwijs (18,3%) en in de ICT (16,4%) (bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overspannenheid-en-burn-out/).
  • In 2015 werden bijna 2.000 meldingen van overspannenheid en burn-out geregistreerd bij de Nationale Registratie van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Dit is bijna 25% van het totaal aantal meldingen van beroepsziekten (bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overspannenheid-en-burn-out/).
  • Het aantal meldingen van overspannenheid en burn-out als beroepsziekte is sinds 2012 flink gestegen, mogelijk (mede) door bewustwording(scampagnes) (bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overspannenheid-en-burn-out/).
  • In 2016 valt zelfs 42% van alle beroepsziektemeldingen in de categorie psychische beroepsziekte en het aantal blijft toenemen. Het gaat vooral om overspannenheid en burn-out (bron: https://www.beroepsziekten.nl/content/kerncijfers-2017-vaker-burn-out-overspannen-door-werk).
  • Zogeheten beroepsziekten leiden in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid (bron: https://www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/meer-meldingen-burn-out-vraag-gewoon-eens-of-iemand-het-redt).

Burn-out in de zorg

  • De vijf economische sectoren met het hoogste aantal beroepsziekten (breder dan psychische beroepsziekte) zijn: bouwnijverheid, vervoer en opslag, financiën, industrie en gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (bron: https://www.beroepsziekten.nl/content/kerncijfers-2017-vaker-burn-out-overspannen-door-werk).
  • 25% van de verpleegkundigen kampt met burn-out (bron: “Burn-out in de zorg”).