Gezondheid van zorgmedewerkers verbeteren? Erover praten helpt!

Mensen die in de zorg werken zorgen vaak goed voor anderen. Maar hoe blijf je zelf als zorgmedewerker gezond en hoe kan je werkgever je daarbij helpen?

Stichting IZZ en de Erasmus Universiteit doen al jarenlang onderzoek naar de gezondheid van zorgmedewerkers. En vooral naar hoe je die gezondheid kunt verbeteren, als werkgever en ook als werknemer. Want een betere gezondheid betekent een betere kwaliteit van leven voor zorgprofessionals en een hogere kwaliteit van zorg voor patiënten en cliënten.

Uit het onderzoek bleek dat het goed is om het organisatieklimaat aan te pakken. Organisatiecultuur is waarschijnlijk een bekendere term, maar daarvan is ook bekend dat het moeilijk is om dat te veranderen. Organisatieklimaat heeft veel meer te maken met hoe we dagelijks op de werkvloer omgaan met gezondheid.


Stichting IZZ ontwikkelde de Aanpak Organisatieklimaat. Een aanpak waarin we stimuleren om de dialoog aan te gaan over je eigen gezondheid. En  niet alleen in je team maar ook met je leidinggevende en je bestuurder. Klinkt allemaal wat abstract? Lees hier het verhaal van de Respect Zorggroep. Zij testten de Aanpak in de praktijk en zijn heel enthousiast over wat het heeft opgeleverd.

Tips voor zorgmedewerkers

  • Peil tijdens de rondvraag eens of anderen ook de behoefte hebben om over hun eigen gezondheid te praten. Zo ja, zet het op de agenda voor de volgende keer.
  • Bespreek met  je leidinggevende de mogelijkheid om het onderwerp ‘eigen gezondheid’ op de agenda te zetten. Of agendeer een onderwerp wat veel invloed heeft op je gezondheid. Bv agressie en geweld, de werkdruk of de overgang.  
  • Ga eens langs bij de afdeling HRM. Wijs ze op deze aanpak en de ervaringsverhalen van andere organisaties (www.izz.nl/organisatieklimaat)
  • Blijf je behoefte om over je eigen gezondheid te praten onder de aandacht brengen. En probeer collega’s te overtuigen hetzelfde te doen.