Zicht op de zorg in 2018: Kijk je mee in de toekomst?

Drones, een relaysysteem in de vorm van een pleister, dna-profilering. De ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. Benieuwd naar het toekomstbeeld van de zorg? En wat dit mogelijk betekent voor jouw dagelijkse werk?

Veranderd vak

Het vak van zorgmedewerker is in 2028 veranderd. Er verdwijnen functies, maar er komen ook veel nieuwe voor in de plaats. Vooral door specialisaties. Zo is er de verpleegkundige die technische taken heeft en eenvoudige storingen in domotica of robotica oplost. De gezondheidsadviseur begeleidt zijn cliënten bij gezondheid- en behandelkeuzes. En de zorgmartial helpt cliënten hun weg te vinden in regelgeving.

Gezond leven

Bewegen en eten zijn dagelijkse routine. Net als het meten van gezondheid: conditie, gewicht, stresslevel en slaap worden continu en automatisch gecontroleerd. Wearables en andere gadgets helpen hierbij en bieden betrouwbaar medisch advies. Ook volgen er meer grote successen, zoals “Keer Diabetes2 Om”. Leefstijlgeneeskunde krijgt erkenning als medisch specialisme.

De zorg is van jou

Jij en je collega’s bepalen voor een groot deel zelf hoe jullie je werk doen. Hiërarchie is iets van vroeger. Het management stimuleert en dient de medewerkers. Vinkjes worden nauwelijks nog gezet, handelingsprotocollen zijn grotendeels afgeschaft. Alleen de echt belangrijke regels voor het bewaken van de kwaliteit bestaan nog. Verantwoording is vervangen door vertrouwen.

Menselijke maat

De mens staat voorop in de zorg. Behandelingen gaan uit van het individu en niet van het gemiddelde. De stelregel is: wat vindt de cliënt prettig? 

Cliënten als ziektemanager

Cliënten managen hun ziekte. Afspraken voor (e-)consults maken ze online. Zo beheren ze ook hun eigen digitale dossiers. Patiëntendossiers zijn door blockchaintechnologie 24/7 beschikbaar en veilig in gebruik. Privacy is gegarandeerd. Medische gegevens worden thuisverzameld en realtime online verstuurd. Zorgmedewerkers kijken op afstand mee en sturen bij als dat nodig is.

House of care

Mensen blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Hun woningen weten wat hiervoor nodig is en zorgen daarvoor. Slimme technologie in huis bewaakt het welzijn van cliënten. Bij afwijking van het patroon wordt alarm geslagen. Ook bij mensen met beginnende dementie. De techniek regelt de medicijninname en meet beweging en voeding. 

Zorg dichtbij

De schotten in de zorg zijn weggenomen. De eerste-, tweede en derdelijnszorg is iets van vroeger. Zorgprofessional en zorgconsument bepalen samen wat nodig is. In de wijk werken zorgmedewerkers nauw samen, van wijkverpleegkundige en huisarts tot specialist. Huisartsen werken samen in poli’s, die ook een deel van de ziekenhuiszorg hebben overgenomen. De diagnostiek bijvoorbeeld. Er zijn meer huisartsen en er is veel technologie. Daardoor is er meer tijd voor de cliënt. En die komt op zijn beurt goed voorbereid binnen: op het consult bespreken arts en patiënt de zelfgemeten gezondheidsgegevens.

Thuisziekenhuis

Zorg dichtbij betekent ook dat complexere ziekenhuiszorg meer en meer thuis plaatsvindt. Wel onder verantwoording van het ziekenhuis. Het aantal ziekenhuisbedden neemt af en het ziekenhuis wordt steeds virtueler. Gespecialiseerde verpleegkundigen bezoeken cliënten aan huis. En plaatsen de benodigde apparatuur eenvoudig bij de mensen thuis. Sensorsystemen bewaken de patiënt. Die systemen zijn zo klein dat ze als een pil in te nemen zijn. Een relaystation in de vorm van een pleister stuurt de informatie door naar het patiëntendossier.

DNA-profilering

Diagnoses en prognoses zijn makkelijker en beter te stellen: de opvolger van de MRI- en CT-scans herkent met behulp van een computer zelf ziektes. Beter dan een arts ooit kon. Ook DNA-profilering helpt hierbij: het opsporen en screenen van risicogroepen is eenvoudig. Behandelingen zijn afgestemd op de persoon en zo doelmatiger.

Vliegende verzorgers

Drones zijn als vliegende verzorgers. Cliënten krijgen thuis ondersteuning, doordat een drone bijvoorbeeld kleding aanreikt, de verpleegkundige assisteert of medicatie verstrekt en controleert. Ook wijzen drones cliënten de weg naar hun afspraak in het ziekenhuis. Dwalen door de gangen is voortaan verleden tijd.

Welke invloed hebben deze veranderingen op jouw werk in de zorg?

Hoe ziet jouw baan er over 20 jaar uit? Wordt werken in de zorg hierdoor gezonder voor jou? Deel het in de Zorg voor jezelf community en lees hoe community lid Pieter hierover denkt.