Deelname Monitor Gezond werken in de zorg

Ruim 150.000 hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Monitor Gezond werken in de zorg van Stichting IZZ en Universiteit Utrecht.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek willen we achterhalen welke invloed het werken in de zorg heeft op je gezondheid. Zo kijken we welke factoren op het werk bepalend zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. En onderzoeken we op welke wijze actuele problemen zoals werkdruk en overmatige bureaucratie in de zorg kunnen worden aangepakt. 

We gaan dit onderzoek vijf keer herhalen om goed inzicht te krijgen in de trends in gezond werken. We kunnen de trends in de zorg beter meten omdat we steeds dezelfde groep bevragen. Zo kunnen we analyseren of bepaalde ervaringen lange termijn effecten hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een vergroting van de (ervaren) werkdruk of toegenomen agressie vanuit patiënten niet meteen, maar pas in twee jaar zorgt voor een burn-out. Volgend jaar ontvang je weer een uitnodiging voor het onderzoek.

Wat doen we met de uitkomsten?

De uitkomsten gebruiken we om medewerkers, organisaties en zorgbranches te helpen om het personeel in de zorg gezond en inzetbaar te houden. Op basis van ons eerdere onderzoek op dit thema is bijvoorbeeld de Aanpak Organisatieklimaat ontwikkeld, een bewezen effectieve methode voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving in de zorg.

Deelnemers maken kans op één van de 5 Fitbits of één van de 15 Ekomenu gezinsmaaltijdboxen die we verloten.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Stichting IZZ en Universiteit Utrecht. Je kunt ook contact opnemen met Henrico van Roekel via h.vanroekel@uu.nl over de inhoud van het onderzoek. Als je vragen hebt over IZZ dan kun je die stellen via info@stichtingizz.nl.

Veelgestelde vragen

Werken in de zorg is bijdragen aan de maatschappij. Het is belangrijk dat zorgmedewerkers deze maatschappelijke taak in een zo goed mogelijke gezondheid kunnen uitvoeren. Daarom is het belangrijk dat we onderzoek doen naar de lichamelijk en geestelijke belasting van het werken in de zorg en hoe we deze arbeidsbelasting kunnen verminderen. Zo kijken we welke factoren op het werk bepalend zijn voor de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. En onderzoeken we op welke wijze actuele problemen zoals werkdruk en overmatige bureaucratie in de zorg kunnen worden aangepakt.

Stichting IZZ werkt in dit onderzoek samen met Universiteit Utrecht om de wetenschappelijke waarde van het onderzoek te vergroten en om de privacy van individuele IZZ leden te beschermen. Universiteit Utrecht beschikt pas over je antwoorden wanneer je de link naar de vragenlijst opent en na het doornemen van informatie over de aard en methode van het onderzoek akkoord gaat met deelname (‘informed consent’). Stichting IZZ en Universiteit Utrecht gaan zorgvuldig om met je gegevens en privacy conform de geldende wet- en regelgeving.

We gaan dit onderzoek vijf keer herhalen om goed inzicht te krijgen in de trends in gezond werken. We kunnen de trends in de zorg beter meten omdat we steeds dezelfde groep bevragen. Zo kunnen we analyseren of bepaalde ervaringen lange termijn effecten hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een vergroting van de (ervaren) werkdruk of toegenomen agressie vanuit patiënten niet meteen, maar pas na twee jaar zorgt voor een burn-out. Volgend jaar ontvang je daarom weer een uitnodiging voor het onderzoek. Ook dan kun je je nog steeds afmelden voor het onderzoek. 

Om de antwoorden in de Monitor Gezond werken in de zorg uit verschillende jaren te kunnen vergelijken (zonder je e-mailadres aan de Universiteit Utrecht te verstrekken) vragen we je om in de vragenlijst een unieke code aan te maken. Dit doe je door aan het begin van de vragenlijst een aantal letters in te vullen. Deze letters verzamel je door antwoorden op persoonlijke vragen te combineren. Dit is dan jouw persoonlijke code waarmee je deelneemt aan het onderzoek van volgend jaar. De losse antwoorden op deze persoonlijke vragen worden niet in het onderzoek gebruikt. Universiteit Utrecht gebruikt deze code alleen om de antwoorden van verschillende jaren te combineren en trends te analyseren. Omdat jij alleen de code kent is dit volledig anoniem. 

Als je momenteel bij een zorgorganisatie werkt en per mail een uitnodiging vanuit Stichting IZZ hebt ontvangen, kun je meedoen aan het onderzoek. Ben je al met pensioen dan kun je helaas niet meedoen aan dit onderzoek. Wil je je ervaring wel delen dan kan dit via bijvoorbeeld het ledenpanel of de IZZ community.

Hoewel we beseffen dat je vaker gevraagd wordt om vragenlijsten in te vullen, vragen we je medewerking aan dit onderzoek. Niet iedereen die in de zorg werkt kan betrokken worden bij dit onderzoek. Jouw deelname is daarom belangrijk, je vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal mensen in de zorg. 

Als je meedoet, draag je bij aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in je branche en de zorgsector als geheel. En dat is uiteindelijk niet alleen goed voor jou, maar ook voor de patiënten of cliënten die gebruik maken van de zorg die jouw organisatie levert. Daarnaast draag je bij aan wetenschappelijk onderzoek.

Tenslotte verloten we als dank voor het meedoen 5 Fitbits en 15 Ekomenu gezinsmaaltijdboxen onder de deelnemers die hier aanspraak op willen maken.

Je blijft anoniem. De gegevens die je invult zijn alleen beschikbaar voor de onderzoeker van Universiteit Utrecht en zijn niet toegankelijk voor andere partijen zoals Stichting IZZ, werkgevers of zorgverzekeraars.

Bovendien verzamelen we geen persoonsgegevens zoals naam en adres en worden de antwoorden anoniem verwerkt. Door te vragen naar een (niet naar jouw herleidbare) unieke code, kunnen we gegevens van meerdere (nog uit te voeren) monitoren aan elkaar koppelen.

De resultaten worden uitsluitend gepresenteerd op het niveau van de zorgsector of de branche (Ziekenhuizen; Verpleeg-, Verzorging-, Thuiszorg; Gehandicaptenzorg; Geestelijke Gezondheidszorg en overige). Er wordt niet gesproken over individuele personen, teams of organisaties. Het is hierdoor niet mogelijk om de identiteit van een respondent te achterhalen in de rapportages.

We houden ons aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Zo is er een verwerkersovereenkomst opgesteld tussen Stichting IZZ en Universiteit Utrecht conform de AVG wetgeving. We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk, in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening tot 31 december 2033. Ook nemen we afdoende maatregelen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijziging, door de gegevens te bewaren op in een beveiligde omgeving.

Je antwoorden worden verwerkt door Universiteit Utrecht om algemene uitspraken te doen over de huidige stand van zaken omtrent gezond werken in de zorg, zoals de lichamelijke en geestelijke belasting, gezondheid en de relatie met arbeidsomstandigheden. Hierdoor wordt duidelijk welke verbeterpunten er zijn op dit gebied. Deze uitkomsten worden verwerkt in adviezen en oplossingsrichtingen die we op hoofdlijnen delen met zorgmedewerkers, zorgorganisaties, de sociale partners (vakbonden en brancheverenigingen) en de overheid.

 

Onder de deelnemers verloten we 5 Fitbits en 15 Ekomenu gezinsmaaltijdboxen. Hoe je kans maakt op deze prijzen staat in de vragenlijst. 


In de uitnodigingsmail die je hebt ontvangen, kun je je afmelden. Je krijgt dan volgend jaar geen uitnodiging meer.

Heb je problemen tijdens het invullen van de vragenlijst of andere technische vragen, mail dan naar Henrico van Roekel van Universiteit Utrecht via h.vanroekel@uu.nl. 

Heb je een vraag voor Stichting IZZ, mail dan naar info@stichtingizz.nl.