Nieuwe IZZ-directeur: Roland Kip

IZZ heeft een nieuwe directeur. Op 1 februari jl. heeft Dominique Vijverberg het stokje overgedragen aan Roland Kip. Kip kent de zorgsector goed. Zo was hij 12 jaar lid van de Raad van Toezicht van SEIN, categoraal ziekenhuis in Heemstede en Zwolle voor epilepsiezorg (cure en care). De afgelopen jaren was Kip algemeen directeur van LTO Noord, de belangenbehartiger voor de agrarische sector. Ook heeft hij een aantal; toezichthoudende functies,  waaronder lid van de Raad van Toezicht Aeresgroep, VMBO, MBO en HBO-onderwijs in midden Nederland. Kip heeft veel zin in zijn nieuwe functie. ‘IZZ wil mensen in de zorg gezond en inzetbaar houden. Aan dat doel lever ik graag een bijdrage!’