Over IZZ: De zorgverzekering van mensen in de zorg

Stichting IZZ is in 1977 opgericht als collectiviteit van werkgevers en werknemers in de zorg. Het doel is het vormgeven en organiseren van een eigen zorgverzekering voor zorgmedewerkers en actief bijdragen aan hun gezondheid en inzetbaarheid. De IZZ Zorgverzekering is opgenomen in de belangrijkste zorg-cao's. Bijna een half miljoen Nederlanders hebben een collectieve zorgverzekering bij IZZ.

Geen winstoogmerk

Stichting IZZ is opdrachtgever voor de IZZ Zorgverzekering: een zorgverzekering zonder winstoogmerk. Hiernaast staat solidariteit centraal bij IZZ. De collectiviteitskorting op de premie en de werkgeversbijdrage in verschillende zorg-cao’s maken de IZZ Zorgverzekering extra aantrekkelijk. En daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze verzekerden zeer tevreden zijn. Niet alleen over onze premies, maar ook over onze kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Lees hoe wij zorgen voor goede kwaliteit en uitstekende service.

Onderscheidend pakket

Als dé zorgverzekeraar voor de zorg hebben wij inzicht in het zorggebruik van zorgmedewerkers. Wie in de zorg werkt, loopt extra risico op bepaalde gezondheidsproblemen. De aanvullende pakketten van de IZZ Zorgverzekering zijn daarom afgestemd op de behoeften van de zorgmedewerkers. En op de specifieke gezondheidsrisico's van het werken in de zorg. Denk hierbij aan ruime vergoedingen voor fysiotherapie en psychologische zorg.

Samenwerking

Stichting IZZ is verantwoordelijk voor de inhoud van de zorgverzekering, het beleid en de relatie met de achterban. Voor de uitvoering van de IZZ Zorgverzekering werken wij samen met Coöperatie VGZ. Zij regelen de polisadministratie, declaraties, klachtenafhandeling, contractbeheer en de zorginkoop. Samen vormen we een krachtige combinatie. Lees meer over Coöperatie VGZ en haar visie op zorg.

Gezond en duurzaam inzetbaar

Stichting IZZ ondersteunt zorginstellingen bij hun gezondheidsbeleid en het duurzaam inzetbaar houden van zorgmedewerkers. Hiervoor werken wij samen met toonaangevende partners zoals de Erasmus Universiteit Rotterdam. Onze zorgspecifieke programma’s leveren inzicht en instrumenten voor gezondheidsbeleid binnen zorginstellingen en stimuleren preventie bij zorgmedewerkers. IZZ staat niet voor niets voor Zorg voor de Zorg.

Collectief van werkgevers en werknemers

Het bestuur van Stichting IZZ bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg. De werkgevers worden vertegenwoordigd door: NVZ Vereniging van Ziekenhuizen, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, ActiZ en Jeugdzorg Nederland. De werknemers door: FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn , NU'91 en de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg.

Voorzitter 
De heer Ir. J.F. de Leeuw Voorzitter -
Werkgeversdelegatie
Dhr. drs. J. J. van Geest MBA-H MHCM Bestuurslid ActiZ
Dhr. drs. A.C. de Grunt Bestuurslid GGZ
Dhr. drs. J.G.A. van Hoek Bestuurslid VGN en Jeugdzorg
Dhr. drs. E.A. Hoette Bestuurslid NVZ
Werknemersdelegatie
Mevrouw E. W.M. Merlijn Bestuurslid FNV Zorg en Welzijn
Mevrouw drs. C. van den Brekel Bestuurslid FBZ
Mevrouw drs. M.J.  Kempff MBA Bestuurslid NU’91
Mevrouw S.P. Kruizinga Bestuurslid CNV Zorg en Welzijn


Partners van Stichting IZZ

Samenwerking met Erasmus Universiteit

Stichting IZZ heeft een meerjarige samenwerking met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De gegevens van IZZ over zorggebruik vormen de basis voor een promotieonderzoek. Het doel is meer inzicht te krijgen in de beïnvloedbare oorzaken van verschillen in het gebruik van arbeidsrelevante zorg.

Inkoop van zorg

Wilt u weten hoe wij contracten sluiten met zorgaanbieders? Lees meer over inkoop van zorg.