Resultaten IZZ ledenpanel Psychische zorg

Eind 2016 namen 441 IZZ leden deel aan het ledenpanel over psychische zorg. Hier lees je belangrijkste uitkomsten.

Soorten psychische hulp 

Basis ggz (bijvoorbeeld psycholoog)  46%
Huisarts/praktijkondersteuner huisarts ggz (poh-ggz)
44%
Bedrijfsarts
20%
Specialistische ggz (bijvoorbeeld psychiater)
18%
(Bedrijfs)maatschappelijk werk
8%
Online zelfhulp 
2%
Overig
6%

30 procent van de zorgmedewerkers met psychische zorg krijgt medicatie.

Tevredenheid behandeling

17 procent geeft aan ontevreden te zijn over de behandeling. Dat komt vooral door het resultaat, de behandelaar of de kosten. Uit de persoonlijke gesprekken die we met deelnemers aan het ledenpanel voerden, bleek vervolgens dat:

  1. Het werk niet altijd terugkomt in diagnose en behandeling. Terwijl het werken in de zorg vaak een van de oorzaken is bij psychische klachten. 
    In plaats van de diagnose burn out krijgen leden de diagnose depressie, zodat zij meer psychische zorg vergoed krijgen. In de basisverzekering heeft een burn out te maken met het werk. Alleen de huisarts / poh-ggz kan hierbij psychische zorg vanuit de basisverzekering verlenen. Doordat depressie wordt gezien als persoonlijke problematiek, zijn de vergoedingen voor psychische zorg beter. Echter, door een verkeerde diagnose wordt het werk als oorzaak én als oplossing voor psychische klachten onderbelicht.
  2. IZZ leden beginnende psychische klachten vaak niet direct serieus nemen.
    Terwijl juist een vroege signalering en aanpak kan voorkomen dat je ‘van de regen in de dip’ belandt. IZZ leden hebben bovendien moeite om de poh-ggz op te zoeken. Zij hebben vaak twijfels bij de kennis en kunde van de poh-ggz.

Wil je ook deelnemen aan het ledenpanel?

Ga naar izz.nl/ledenpanel.

Deel mee in de IZZ Community

In de IZZ Community delen medewerkers in de zorg tips, ervaringen en dilemma's met elkaar. Ook over fysieke en psychische belasting. Kom naar het forum Gezond werken in de zorg en deel mee.