Agressie in de zorg tolereren? Nooit!

Ken jij het beleid rond agressie en emotioneel geweld in je zorgorganisatie? Prima. Veel zorgmedewerkers weten niet wat dit beleid inhoudt. Terwijl de meeste organisaties het wel hebben. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervan op de hoogte te zijn. En ermee aan de slag te gaan.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Beleid rond agressie en emotioneel geweld is een gedeelde verantwoordelijkheid van zorgorganisaties en medewerkers. Dat vertelt Nicole Daudey-van der Aa, veiligheidstrainer en ambulant begeleidster bij RIBW Nijmegen & Rivierenland. ‘Onze organisatie biedt de medewerkers trainingen aan. Maar ik stimuleer medewerkers ook om zelf contact met mij op te nemen als ze vragen hebben of ondersteuning nodig hebben.’

Management aanspreken

Niet in elke zorgorganisatie is het beleid zoals het zou moeten zijn. Bijvoorbeeld doordat het management er te weinig aandacht aan schenkt. Wat kun je dan doen? ‘Blijf het aankaarten’, adviseert Nicole. ‘Het is de taak van de organisatie om een anti-agressiebeleid te voeren. Daar mag je het management op aanspreken.’ 

Eerste opvang

Ook kun je binnen je team afspraken maken om elkaar te ondersteunen. ‘De eerste opvang na een incident is heel belangrijk’, benadrukt Nicole. ‘Die kan prima gedaan worden door een collega, vooral als hij hiervoor getraind is. Er zijn ook andere mogelijkheden. In onze organisatie hebben  we gekozen voor een bedrijfsopvangteam. Dat zorgt voor de eerste opvang.’

Zero tolerance

Maar het allerbelangrijkste is dat in de hele organisatie een zerotolerancebeleid geldt voor agressie. ‘Ik merk dat medewerkers vaaknog vergoelijkend over agressie praten. “Het hoort bij het ziektebeeld”, is de reactie bijvoorbeeld. Natuurlijk is dat deels zo, maar dat betekent nog niet dat agressie in orde is. Hoe gefrustreerd iemand ook is, geweld is nooit een oplossing!’

Tip

Een training helpt je wanneer het daadwerkelijk tot een geweldsincident komt. Ook leer je beter omgaan met dreiging van agressie. Je staat steviger in je schoenen en kan de dreiging beter hanteren.