De feiten op een rij: 64% ligt wakker

We hielden een peiling onder bezoekers van Nursing 2017: 64% geeft aan wakker te liggen van traumatische gebeurtenissen op het werk. En 80% heeft het afgelopen jaar te maken gehad met verbaal geweld, 58% met fysiek geweld. Ons eerdere onderzoek Vitaliteit in de zorg (2015) liet ook al duidelijke cijfers zien. De feiten op een rij.

Peiling tijdens Nursing, 6-7 december

Tijdens Nursing Experience legden we de bezoekers van onze stand op het Skills lab een aantal stellingen voor.

Ik lig  ’s nachts wakker na ingrijpende gebeurtenissen op mijn werk:

Ik weet waar ik in mijn organisatie terecht kan voor nazorg na een ingrijpende gebeurtenis:

Het afgelopen jaar heb ik te maken gehad met verbaal geweld op mijn werk:

Het afgelopen jaar heb ik te maken gehad met fysiek geweld op mijn werk:

 Uitkomsten Vitaliteit in de zorg (2015)

 • 30% voelt zich geïntimideerd op het werk
 • Meer dan 40% heeft verbale agressie meegemaakt
 • 25% is getrapt, geduwd, gegrepen of gestoten
 • Meer dan 20% is bedreigd met fysiek geweld
 • Naar 15% is een object gegooid
 • Ruim 1/3 zegt dat er geen afspraken zijn m.b.t. risicovolle situaties op de afdeling
 • Ruim 80% is niet bang voor fysiek of emotioneel geweld, uitzonderingen zijn schreeuwen en verbaal geweld (78%)

Van wie komt het fysieke geweld?

 • 95% patiënten / cliënten
 • 5% familie van patiënten / cliënten

Van wie komt het emotionele geweld

 • 67% van patiënten / cliënten
 • 14% van familie van patiënten / cliënten
 • 14% collega’s
 • 5% van leidinggevenden
“De doelgroep cliënten waar ik mee werk, maakt dat er angst is voor agressie” 

Opbouw van het onderzoek

Aantal respondenten: 9.300 (81% vrouw, 19% man)

Verdeling per sector

Verdeling per functie


Download presentatie Nursing