Blijf in gesprek, juist tijdens een crisis

Blijf juist tijdens deze crisis in gesprek over de gezondheid van jezelf en van je collega. Bekijk hier tips van andere zorgorganisaties en IZZ.

Er is weinig tijd. Zorgmedewerkers wisselen elkaar af en doen de overdracht over de actuele status van patiënten en cliënten. Is er bij jullie tijdens die overdracht ook tijd om even te delen hoe je er zelf bij zit? En teamleider hoe zorg je er in deze hectische tijd voor dat je op de hoogte bent van het wel en wee van de medewerkers? Bekijk hieronder tips van diverse zorgorganisaties en IZZ om met elkaar in gesprek te blijven. 

Deel tips met ons

We delen graag goede tips vanuit de zorg hoe zij de gezondheid van medewerkers aandacht blijven geven in deze tijd. Laat het ons weten via info@stichtingizz.nl.

Blijf gezond!


Tips van zorgorganisaties en IZZ

Het belang van een goed teamgesprek is iets waar we als IZZ als jaren onderzoek naar doen. In deze crisis is er geen tijd voor een uitgebreide dialoog, maar even stilstaan bij hoe het gaat met het team kan altijd.

Een mini-dialoog over de gezondheid van je team:

 • Hoe zit je erbij?
 • Hoe gaat het met je fysieke en emotionele belasting?
 • Kun je het thuis organiseren?
 • Kunnen we je ergens mee helpen? Waar heb jij behoefte aan?
Een goed gesprek kost evenveel tijd als een slecht gesprek

Hier een aantal tips voor het plannen van een mini-dialoog:

 • Inventariseer aan het einde of het begin van de dienst de knelpunten die het team ervaart.
 • Dit gesprek kan zowel door de zorgmedewerker als de leidinggevende worden geïnitieerd.
 • Vraag de zorgmedewerkers om mee te denken met de oplossingen.
Zo vergroot je de vitaliteit met 50% en het kost evenveel tijd.

CNV Zorg & Welzijn en de 14 regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus, starten met extra ondersteuning voor medewerkers in zorg en welzijn die in het werk geconfronteerd worden met corona. Professionele coaches bieden op vrijwillige basis extra mentale coaching en een luisterend oor, en verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde hulp.

Zorgmedewerkers kunnen in de gesprekken stoom afblazen. Nu, tijdens corona, maar ook na de crisis is daar steeds meer behoefte aan. Deze mogelijkheid om in preventieve gesprekken over het werk te praten kan bijdragen aan de inzetbaarheid. Veel zorg- en welzijnsorganisaties hebben al voorzieningen op dit gebied in huis, maar waar daar nu onder grote druk minder capaciteit voor is, bieden de coaches uitkomst. Sterk in je Werk is zo een aanvulling op wat werkgevers al organiseren aan mentale steun voor medewerkers.

Hoe kom je in gesprek met een coach?

Iedereen die werkt in zorg en welzijn kan zich aanmelden via Sterk in je werk. Een professionele coach neemt vervolgens binnen 24 uur contact met je op. De coaching is persoonlijk en vertrouwelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Artsen en andere zorgprofessionals werken momenteel onder extreme omstandigheden. De werkdruk is hoog, je moet misschien taken verrichten die je niet gewend bent, écht patiëntcontact is moeilijk en het menselijk lijden is indrukwekkend. Hoe kun je optimaal voor jezelf, je collega’s en de patiënt zorgen?

 • Bereid jezelf zo goed mogelijk voor 
 • Vertrouw op jezelf en het team
 • Neem je rust en blijf fit
 • Vraag tijdig hulp

Lees de uitgebreide tips in de flyer opgesteld door de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en De Jonge Specialist, in samenwerking met het ministerie van Defensie, de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ).

Tips leidinggevenden en werkgevers 

Naast de tips voor zorgprofessionals hebben ze ook tips opgesteld voor leidinggevenden en werkgevers. 

 • Leidinggevenden hebben een voorbeeldrol: het is belangrijk dat ze goed voor zichzelf zorgen en dat ze hun medewerkers attenderen op het belang hiervan.
 • Zorg dat leidinggevenden hun medewerkers, die veelal op andere plekken werken dan normaal, zo goed als mogelijk voorbereiden. 
 • Breng onder de aandacht van leidinggevenden dat veel zorgprofessionals zich zorgen maken dat ze weliswaar ‘bevoegd’ zijn, maar zich niet ‘bekwaam’ voelen. Een luisterend oor is vaak voldoende.
 • Attendeer werknemers op scholingsmateriaal van je ziekenhuis en attendeer ze op andere relevante informatiebronnen, zoals de website van de Federatie Medisch Specialisten.
 • Zorg ervoor dat diensten samen worden gestart en geëindigd en faciliteer dit als organisatie.
 • Geef je werknemers de erkenning, waardering, aanmoediging en steun die ze verdienen. Laat zien dat je achter ze staat.
 • Help en faciliteer je werknemers om goed voor zichzelf en elkaar te zorgen. Laat leidinggevenden iedere collega aan een andere collega koppelen (buddy). Zij letten op elkaar en zorgen dat ze eten en drinken, pauzes nemen en praten over wat ze meemaken.
 • Zorg dat er voldoende eten en drinken beschikbaar is en een ruimte waar werknemers zich kunnen terugtrekken om uit te rusten of met elkaar te praten. Vraag wat ze nodig hebben en probeer dat te regelen.
 • Zorg ervoor dat roosters gezond zijn: alleen dan kunnen veel werknemers het langere tijd volhouden.
 • Beoordeel of het bestaande opvang- en nazorgbeleid nog passend is en pas het zo nodig aan. Waar opvang- en nazorgbeleid zich normaal veelal toespitsen op een ingrijpende gebeurtenis op een specifiek moment en specifieke plek, vereist opvang nu juist in te spelen op een langdurig stressvolle situatie.
 • Organiseer op locatie beschikbaarheid van psychosociale ondersteuning voor werknemers.
 • Voor advies en consultatie over de mentale gezondheid in je organisatie, kun je contact opnemen met het expertisecentrum van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (Ministerie van Defensie).

Hieronder enkele tips die het OLVG in het ziekenhuis heeft verspreid:

De medewerkers van defensie weten als geen ander hoe ze moeten omgaan met crisissituaties. Zij delen hun tips en ervaringen in een webinar special gericht op zorgmedewerkers.

Het webinar is hier te bekijken.

De belangrijkste tips die defensiemedewerkers de zorgprofessionals geven:

 • Blijf op elkaar letten
 • Blijf lachen; humor is belangrijk in deze tijd
 • Blijf sporten/bewegen
 • Een ritme gaat je redden
 • Maak't bespreekbaar

Defensie maakte een flyer met alle tips uit de webinar. Download de flyer hier.

De website van De ZorgSamen is een initiatief van Zorgnet-Icuro en diverse partners. Een website met informatie en vuistregels om iedereen die in de zorg werkt psychische ondersteuning te bieden en te helpen om voldoende veerkracht te behouden.

De belangrijkste vuistregels die ze geven zijn:

 • Zorg voor een goede teamsfeer.
 • Blijf aanwezig.
 • Luister en laat mensen ventileren.
 • Zorg voor jezelf, ook als je zorgt voor een collega.

Bekijk alle vuistregels en onderliggende tips en informatie op www.dezorgsamen.be