Laagdrempelig (online) contact met psycholoog

Voor zorgmedewerkers, werkzaam in het ziekenhuis of de langdurige zorg (VVT en GHZ) met een IZZ Zorgverzekering door VGZ biedt VGZ kosteloos mentale ondersteuning aan. Onder andere in de vorm van online gesprekken met een psycholoog. VGZ heeft Stichting IZZ gevraagd om samen via de IZZ Zorgverzekering extra hulp te bieden aan zorgmedewerkers die mentale steun nodig hebben tijdens de huidige coronacrisis.

Hoge werkdruk door coronavirus

Het coronavirus vraagt de laatste weken uitzonderlijk veel van zorgmedewerkers. Zij zetten zich onverminderd hard in, maken lange werkdagen en staan fysiek en mentaal onder zware druk. Velen van hen worstelen met gevoelens van machteloosheid, angst en verdriet. Uit de zorgsector krijgen we hier veel vragen over, er is behoefte aan mentale ondersteuning om met de situatie om te kunnen gaan. VGZ en IZZ samen willen deze werknemers graag ondersteunen. Speciaal voor zorgmedewerkers, werkzaam in het ziekenhuis of de langdurige zorg, met een IZZ Zorgverzekering door VGZ zijn er daarom verschillende online workshops, tips en psychische hulp. Deze kunnen helpen bij het omgaan met stress en emoties. 

Pilot in samenwerking iPractice

De IZZ Zorgverzekering door VGZ is als pilot een samenwerking aangegaan met iPractice, een landelijk werkende online psychologie praktijk. Je kunt bij iPractice terecht voor informatie, een éénmalig contact of een intensievere behandeling. iPractice werkt met het online platform OpenUp.care. Op dit platform vind je de mogelijkheid om laagdrempelig, geheel vertrouwelijk en eenvoudig contact te leggen met een psycholoog. Omdat emoties geen wachttijd kennen kan je dagelijks terecht bij je online psycholoog.

Om deze ondersteuning snel te kunnen bieden, starten we eerst met een pilot (proefperiode) speciaal voor zorgmedewerkers die loopt van half april tot 1 juli. Heb je een IZZ Zorgverzekering door VGZ en werk je in een ziekenhuis of de langdurige zorg (VVT en GHZ) en wil je hier graag gebruik van maken? Bekijk dan hieronder de mogelijkheden. Aan deelname aan de pilot zijn voor verzekerden met een IZZ Zorgverzekering door VGZ geen kosten verbonden.

De belangrijkste voordelen op een rij:

  • Professionele online psychologische ondersteuning wanneer het jou uitkomt
  • Directe toegang
  • 24/7 afspraak maken
  • Geen wachttijden
  • Speciaal voor jou als zorgprofessional met een IZZ Zorgverzekering door VGZ
  • Geen kosten en vrij van eigen bijdrage of eigen risico

*) Service nu ook voor medewerkers VVT en GHZ

VGZ en IZZ gaan vanaf 7 mei deze pilot ook aanbieden aan zorgmedewerkers werkzaam in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT) en de Gehandicaptenzorg (GHZ). Er zal een mail worden verzonden aan medewerkers en werkgevers uit de VVT en de GHZ met een directe link naar de dienstverlening. Houd mailbox en deze site in de gaten voor een update.

Geen IZZ Zorgverzekering door VGZ?

Werk je in de zorg en heb je geen IZZ Zorgverzekering uitgevoerd door VGZ? Of werk je niet in een ziekenhuis, de VVT of de GHZ? Dan kun je ook gebruik maken van psychische zorg via het Contactpunt psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals van ARQ IVP.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

De pilot is voor verzekerden met een IZZ Zorgverzekering door VGZ werkzaam in ziekenhuizen of in de VVT

In de pilot-periode is de beschikbare (behandel)capaciteit beperkt. Door de pilot uit te zetten onder een specifieke doelgroep worden wachtrijen voorkomen en blijft de kwaliteit van de zorgverlening gegarandeerd. Bovendien trekt de coronacrisis op dit moment een enorme wissel op vooral de zorgmedewerkers in ziekenhuizen en de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT).

VGZ heeft het initiatief genomen deze pilot te organiseren en benaderde Stichting IZZ voor een samenwerking. Door een pilot in te richten kan er snel een oplossing worden gestart. Dat waren belangrijke voorwaarden om in deze crisistijd snel te handelen. De psychische zorg die Openup.care biedt is geen verzekerde zorg onder de Zorgverzekeringswet en wordt in deze pilot gefinancierd door VGZ en Stichting IZZ.

Uit de zorgsector krijgen we signalen dat er behoefte is aan mentale ondersteuning om met de huidige crisissituatie om te kunnen gaan. Omdat we de gezondheid van zorgmedewerkers erg belangrijk vinden zijn we met deze vraag aan de slag gegaan. 

VGZ en stichting IZZ willen met deze specifieke pilot onderzoeken of vroegtijdige signalering en hulp bij psychologische klachten zorgmedewerkers helpt op de been te blijven bij hoge/extreme werkdruk. Deze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid proberen we op verschillende manier inhoud te geven.

Niemand weet natuurlijk hoe lang de Corona-crisis nog aanhoudt. Zoals we er nu naar kijken is dit een pilot tot eind juni.

Openup.care is een onderdeel van iPractice en is een online platform met preventieve diensten op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg. Op dit platform vind je de mogelijkheid om eenvoudig contact te leggen met een psycholoog en kun je preventieve behandelcontacten boeken. Tevens vind je informatie en inspiratie om te komen tot positieve gedragsverandering.

In de eerste plaats wordt gekeken hoe de aanpak functioneert als crisisinstrument. Daarnaast zullen Stichting IZZ  en VGZ gezamenlijk onderzoeken op welke wijze deze aanpak onderdeel kan zijn van bijvoorbeeld de IZZ zorgverzekeringen en/of bedrijfszorg. Daarbij wordt ook gekeken naar de toepasbaarheid voor de gehele zorgsector, vraag en aanbod, de impact op de reguliere zorg, de relatie met de inzetbaarheid van zorgmedewerkers en de betaalbaarheid.

Nee. Alle medewerkers van ziekenhuizen en VVT met een IZZ Zorgverzekering door VGZ worden aangeschreven eind april / begin mei.