Werk weinig besproken bij fysiotherapie

Een op de drie zorgmedewerkers die bij ons verzekerd is, gebruikt fysiotherapie. Hoe waarderen zij de fysio? We spraken er uitgebreid over met het ledenpanel. Wat blijkt? Er is meer aandacht nodig voor de relatie met het werken in de zorg. Daar werken we nu aan.

Werk weinig besproken 

Werken in de zorg heeft invloed op fysieke klachten. Maar fysiotherapeuten bespreken dit maar weinig, zeggen onze leden. Ze bespreken ook zelden welke gevolgen de fysieke klachten hebben op het werk. Terwijl onze leden het samenspel van fysieke klachten en werk juist erg belangrijk vinden.


Grote variatie in aanpak 

Wel of geen behandelplan. Wel of niet vooraf het aantal behandelingen inschatten. Wel of geen kostenindicatie vooraf. De manier waarop fysiotherapeuten werken verschilt enorm, hoorden we van onze leden.

Kwaliteit wel goed

Onze leden zijn positief over de kwaliteit van de behandelingen. Hun fysieke klachten worden vaak verholpen. Ze zijn tevreden over de grondigheid (doorvragen) bij de diagnose. Ze krijgen goed advies over houding en oefeningen. En ze waarderen het persoonlijke contact en de mate van inspraak.

Praktijkproef arbeidsfysio

We hebben ook een praktijkproef gedaan. Daarin kregen 150 zorgmedewerkers een uitgebreide intake bij een arbeidsfysiotherapeut. Die geeft veel aandacht aan de relatie tussen werk en lichamelijke klachten. We keken of daardoor klachten beter verholpen werden. Hieruit blijkt dat een intakegesprek met een arbeidsfysiotherapeut helpt om de oorzaak van fysieke klachten te vinden. Een arbeidsfysiotherapeut is speciaal opgeleid om eerst naar de oorzaak van de klacht te kijken. Pas daarna start de behandeling of wordt doorverwezen naar een andere zorgverlener. Lees hier de resultaten van de praktijkproef. 

Wat doen we met de uitkomsten?

We gebruiken de uitkomsten van ons onderzoek om de fysiotherapie te verbeteren: 

  • VGZ voor de Zorg, de uitvoerder van onze IZZ Zorgverzekering heeft op ons verzoek het aanvullende Zorg voor de Zorg-pakket in 2018 uitgebreid met de vergoeding van de intake van arbeidsfysiotherapie.   
  • We kijken met VGZ voor de Zorg hoe we het fysiotherapiebeleid kunnen aanscherpen. Hierbij zijn de normen en richtlijnen van de beroepsgroep het uitgangspunt. Onder meer om de doelmatigheid van behandelingen te vergroten; voor onze leden is het van belang dat het werken in de zorg specifiek aandacht krijgt in de fysiotherapie. 
  • We werken samen met het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapeuten (KNGF) en de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten (NVBF). 

Wil je ook deelnemen aan het ledenpanel? 

Ga naar izz.nl/ledenpanel

Deel mee in de Zorg voor jezelf Community

In de community delen medewerkers in de zorg tips, ervaringen en dilemma's met elkaar. Ook over fysieke en psychische belasting. Kom naar de community en deel mee.