Hoe stimuleer je Gezond werken in de zorg?

Zorgmedewerkers gaan vaker dan de gemiddelde Nederlander naar de fysiotherapeut en de psycholoog. Hoe komt dat? En hoe kan een zorgorganisatie bijdragen aan de gezondheid van haar medewerkers? We zochten het samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam uit. Aan ons onderzoek ‘Gezond werken in de zorg’ deden 11.000 zorgmedewerkers mee.

Wat we al wisten:
zorgmedewerkers gebruiken veel zorg

Al eerder, in 2013, onderzochten we het zorggebruik van zorgmedewerkers. Daaruit bleek dat bijna 1 op de 3 medewerkers gebruik maakt van fysiotherapie. En 1 op de 20 medewerkers bezoekt een psycholoog. Dit ligt ver boven het gemiddelde van werkend Nederland.

Opvallende verschillen in zorggebruik

Wat ons vooral opviel: het zorggebruik van medewerkers in vergelijkbare zorgorganisaties (zelfde branche, grootte en regio) verschilt enorm. De kosten van fysiotherapie liepen per organisatie uiteen van € 48.000 tot € 328.000 per 1.000 medewerkers. En de kosten voor psychische hulp varieerden van € 9.000 tot € 132.000 per 1.000 medewerkers in vergelijkbare ggz-organisaties.

Vanwaar die grote verschillen?

Waar komen de verschillen vandaan? En wat kan een zorgorganisatie doen om medewerkers gezond te houden? Om daar achter te komen deden we in 2014 een nieuw onderzoek. Het onderzoek heet ‘Gezond werken in de zorg’.

De nieuwe cijfers

Werken in de zorg kan zwaar zijn, zowel fysiek als psychisch. ‘Gezond werken in de zorg’ geeft nieuwe cijfers over zorgmedewerkers:

 • 85% heeft problemen aan het bewegingsapparaat;
 • 8 op de 10 vindt het werk lichamelijk belastend;
 • 6 op de 10 vindt dat het privéleven soms lijdt onder het werk;
 • 5,5% is ernstig vermoeid, gefrustreerd of voelt zich opgebrand;
 • 5 op de 10 bezoekt een zorgverlener voor fysieke klachten;
 • 1 op de 5 bezoekt een zorgverlener voor psychische klachten.

Hoe draag je bij aan de gezondheid van medewerkers?

Uit het onderzoek blijkt hoe je als zorgorganisatie de gezondheid van zorgmedewerkers positief beïnvloedt:

 • Breng het beleid voor fysieke en psychische belasting meer onder de aandacht. Zodat medewerkers het beleid naleven en collega's elkaar daarin ondersteunen. In zorgorganisaties waar dat gebeurt, hebben zorgmedewerkers minder gezondheidsklachten.
 • Communicatie is belangrijk. Zoek een aansprekende manier om de fysieke en psychische belasting te bespreken. Betrek zorgmedewerkers bij het oplossen van knelpunten.
 • Als zorgmedewerkers het beleid voor fysieke belasting naleven en zich daarin gesteund voelen door leidinggevenden dalen klachten aan het bewegingsapparaat met 35%.
 • Verminderen van de werkdruk en emotionele belasting leidt tot 40% minder klachten aan het bewegingsapparaat.
 • Als het werk minder doorwerkt in het privéleven geeft dat minder klachten aan het bewegingsapparaat, minder emotionele uitputting en meer vitaliteit.
Wat bereik je met deze aanpak?

Het effect komt in ‘Gezond werken in de zorg’ duidelijk naar voren:

 • Als zorgmedewerkers het beleid voor fysieke belasting naleven en zich daarin gesteund voelen door leidinggevenden dalen klachten aan het bewegingsapparaat met 35%.
 • Verminderen van de werkdruk en emotionele belasting leidt tot 40% minder klachten aan het bewegingsapparaat.
 • Als het werk minder doorwerkt in het privéleven geeft dat minder klachten aan het bewegingsapparaat, minder emotionele uitputting en meer vitaliteit.

Deel mee

In de IZZ Community delen medewerkers in de zorg tips, ervaringen en dilemma's met elkaar. Daar vind je onder meer het speciale Gezond werken in de zorg-forum. Kom naar de IZZ Community en deel mee.