Mantelzorger, let op je gezondheid

Als je naast je werk ook mantelzorger bent, heb je eigenlijk een dubbele baan. We weten uit eigen onderzoek dat je daardoor meer kans loopt om zelf ziek te worden. We geven je graag tips om goed voor jezelf te zorgen. Maar eerst zetten we de uitkomsten van ons onderzoek op een rij.

Mantelzorgers in de zorg

Uit de IZZ Monitor Gezond werken in de zorg van 2018 blijkt dat 31,5% van de zorgmedewerkers mantelzorg verleent. hiervan doet 44,5% dit 1 of 2 keer per week. Mantelzorgers in de zorg ervaren meer werkdruk, voelen zich meer lichamelijk en emotioneel uitgeput, hebben een lager werkvermogen, maar zijn meer bevlogen. 

Combineren

Hoe combineer je je werk en de mantelzorg? Dat is één van de belangrijkste dingen waar je als mantelzorger vaak tegenaan loopt. Je wilt mee naar een belangrijke ziekenhuisafspraak bijvoorbeeld, maar die valt precies onder werktijd. Of je cliëntbezoeken lopen uit waardoor je niet op tijd thuis bent. Deze botsing tussen werk en privé geeft stress.

Ongemakkelijke houding

Voor mantelzorgers is de kans ook groter op zware lichamelijke belasting, laat onderzoek zien. Zorgmedewerkers die mantelzorger zijn tillen, trekken, duwen vaker of werken vaker in een ongemakkelijke houding.

Uit eerder onderzoek dat we deden, weten we dat zorgmedewerkers meer fysiotherapie en psychologische zorg gebruiken dan gemiddeld in Nederland. Bij medewerkers met mantelzorgtaken ligt dat percentage nog hoger. Zij hebben vaker klachten aan nek en schouders, heupen en knieën, enkels en voeten.

Wat kun je doen?

Je kunt de frictie tussen werk en privé vaak wel verminderen als je dit bespreekt met je collega’s en leidinggevende. Dan kun je samen passende oplossingen zoeken.

Het is als je mantelzorger bent extra belangrijk om je lichamelijke belasting zoveel mogelijk te verminderen. Volg  dus de afspraken die daarover in je zorgorganisatie gemaakt zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat lang niet alle mantelzorgers weten welke afspraken er gelden.

Tips

  • Een mantelzorgmakelaar kan je helpen bij het regelen van zorg, welzijn en financiën.
  • Vervangende mantelzorg kan tijdelijk de mantelzorg van je overnemen.
  • Volg de online zelfhulpmodule mantelzorg.

Meer weten?

Met het aanvullende Zorg voor de Zorgpakket van IZZ krijg je een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar en vervangende mantelzorg. Kijk op www.izz.nl/vergoedingen.

Zelf aan de slag

Als IZZ-lid kun je al je mantelzorgvragen stellen aan verpleegkundigen van de IZZ-mantelzorgcoach. Dat kan telefonisch via 085 – 4832100.