Doorverwijzing naar de poh-ggz of ggz

De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor psychische en lichamelijke klachten. Kan de huisarts je niet verder helpen, dan krijg je een doorverwijzing. Bij psychische klachten kan de huisarts je doorverwijzen naar de praktijkondersteuner GGZ of naar een GGZ-zorgaanbieder.

Praktijkondersteuner GGZ

Veel huisartsenpraktijken hebben ook een praktijkondersteuner GGZ in dienst. Deze praktijkondersteuner GGZ is opgeleid om je in een vroeg stadium te helpen. En hoe eerder de psychische klachten gesignaleerd worden, hoe eerder je van deze klachten af bent. De praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur en doet vaak ook huisbezoeken. De praktijkondersteuner onderzoekt wat er aan de hand is en helpt je tijdens een aantal gesprekken weer op weg. De POH-GGZ neemt geen taken over van de huisarts, maar biedt aanvullende zorg

Voor zorg door je huisarts of GGZ-praktijkondersteuner betaal je geen eigen risico.

GGZ-zorgaanbieder

in het geval van zwaardere psychische klachten kan de huisarts je doorverwijzen naar de GGZ. De GGZ-zorgaanbieder die je behandelt moet wel een kwaliteitsstatuut GGZ hebben. Kies je voor een zorgaanbieder met een contract voor GGZ? Dan weet je zeker dat deze een kwaliteitsstatuut GGZ heeft. Vanaf 18 jaar en ouder geldt het eigen risico voor generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ.