Hoge werkdruk op SEH

De werkdruk op de Spoedeisende Hulp (SEH) is hoog, dat blijkt uit IZZ-onderzoek onder 19 ziekenhuizen. IZZ helpt de ziekenhuizen er wat aan te doen.

Het Amphia Ziekenhuis in Breda had al maatregelen genomen om de werkbelasting op de SEH omlaag te brengen. Maar het ziekenhuis wilde weten of het nog meer kan doen voor de zorgmedewerkers op de SEH. Het ziekenhuis legde deze vraag neer bij IZZ. IZZ vroeg daarop de Universiteit Leiden om onderzoek te doen naar de psychosociale arbeidsbelasting op de SEH. En we nodigden meerdere ziekenhuizen uit om mee te doen. Omdat je dan beter kunt vergelijken.

Maar liefst 19 ziekenhuizen deden mee. Bijna 900 SEH-verpleegkundigen en - artsen vulden de vragenlijst in, een respons van 74%.

De belangrijkste uitkomsten:

  • De psychosociale arbeidsbelasting op alle onderzochte SEH’s is hoog. Veelgenoemde knelpunten zijn de hoge werkdruk, de lage personele bezetting, de vele agressie- en conflictsituaties en het gebrek aan autonomie.
  • Ruim 40% van de medewerkers voelt zich emotioneel uitgeput.
  • 1 op de 7 medewerkers ervaart slaapproblemen.
  • Ruim de helft van de SEH-medewerkers geeft aan zich (zeer) bevlogen te voelen.
  • Ruim een derde van de medewerkers wil binnen drie jaar een baan zoeken buiten het ziekenhuis.
  • Er zijn  verschillen tussen de SEH-afdelingen van verschillende ziekenhuizen
  • De bevlogenheid en kans op emotionele uitputting is bij SEH-artsen en SEH-verpleegkundigen even groot. De functie die iemand heeft, maakt dus geen verschil.

Alle SEH-afdelingen maken naar aanleiding van de resultaten een plan van aanpak. IZZ organiseert bijeenkomsten voor de SEH’s waar ze met elkaar kunnen uitwisselen wat wel en wat niet werkt. Bij die bijeenkomsten komen SEH-managers, SEH-verpleegkundigen en HR/Arbo-adviseurs van ziekenhuizen bijeen. In juni 2018 gaat een volgende groep SEH’s onderzoeken hoe de psychosociale arbeidsbelasting bij hen is. 

Zorg voor jezelf Community

Wil je meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met Marc Spoek, Manager Gezond Werken in de zorg, marc.spoek@stichtingizz.nl.