Scores Nu zeg ik nee! Vijfdaagse

De volgende schaal is gebruikt om de vragen te scoren: Zeer oneens - Oneens - Neutraal – Eens - Zeer eens. De scores zijn op een 1 t/m 5 puntenschaal omgezet zodat een soort rapportcijfer volgt.

Vraag

Gemiddelde score voormeting (n= 1508)

Gemiddelde score nameting (n= 349)

Conclusie

1 Ik kan goed nee zeggen als het eigenlijk niet uitkomt

2.5

3.3

Het aantal respondenten scoort deze vraag positiever in de nameting, meer respondenten kunnen nee zeggen als het eigenlijk niet uitkomt.

2 Ik vind het zelf vervelend als iemand ‘nee’ zegt.

3.0

2.7

Het aantal respondenten scoort iets lager op deze vraag, dit is in dit geval positief. Minder respondenten vinden

3 Ik ben bang voor negatieve consequenties als ik ‘nee’ zeg.

3.4

2.9

Ook hier is in de nameting de score lager geworden wat betekent dat minder respondenten bang zijn voor de negatieve consequenties, dit is een positieve beweging.

4 Ik ervaar stress omdat ik geen 'nee' kan zeggen.

3.6

2.9

Hetzelfde geldt voor deze vraag, minder respondenten ervaren stress, dit is ook een positieve beweging.

5 Ik durf bij mijn ‘nee’ een eerlijke uitleg te geven als “Het past me niet” en “Het komt me niet goed uit”.

3.2

4.7

Het verschil in antwoord tussen de gemiddelde score op de voor- en nameting is bij deze vraag het grootst, bijna de maximale score van een 5!

255 van de 349 respondenten (73%) heeft hier eens – zeer eens gescoord.