Breburg doet sigaret in de ban

Blauwe rookwalmen, uitpuilende grauwe asbakken zijn verleden tijd bij ggz-organisatie Breburg. Sinds een jaar is het nieuwe rookbeleid van kracht en zijn werk- en leefomgeving veel gezonder.

In de instelling mogen de cliënten buiten nog roken, maar alleen in een rookabri. Voor medewerkers gaat het ontmoedigingsbeleid verder. Op deze locatie moeten ze van het terrein af om een sigaret op te steken. Op sommige andere locaties moeten ze achter een muurtje gaan staan. Bovendien mag dat alleen in hun onbetaalde pauze, dus tijdens de lunch. 

‘We zijn niet pertinent tegen roken maar we willen wél de gezondheid stimuleren’

Een jaar na invoering van het beleid, blijkt dat 80 tot 85% van de medewerkers zich aan het rookbeleid houdt. Sommigen zijn zelfs gestopt met roken. Denk nu niet dat er een rookpolitie rondloopt die overtreders in de kraag vat. Er staan geen sancties op roken, net zomin als er een beloning is voor stoppen. De winst zit in de gezondheid. 

Samen stoppen

Vooral cliënten vinden het heel prettig nu hier, in een rookvrije omgeving. Het waren ook juist de cliënten die de aanzet gaven tot het verscherpte rookbeleid. Uit een enquête onder cliënten bleek dat er een grote stopwens bestond. Verrassend, want jarenlang was de tendens binnen Breburg dat je cliënten hun sigaretten niet moest afpakken. Maar als je herstelgericht werkt, moet je ook hieraan werken. Roken draagt namelijk niet bij aan herstel.’Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt zelfs dat roken de werking van medicatie ernstig kan beïnvloeden. 

Een verschil in productiviteit of ziekteverzuim is (nog) niet merkbaar. Wel is de brandveiligheid verbeterd: er zijn minder meldingen. Het volledige rookverbod voor cliënten gaat pas volgend jaar in.