IZZ ledenpanel: informatie mondzorg kan beter

Wat vind jij van de kwaliteit en kosten van mondzorg? We vroegen het aan het ledenpanel. De uitkomsten gebruiken we om de verzekering voor jou aantrekkelijk en betaalbaar te houden.

Een tandarts of mondhygiënist is verplicht om voorafgaand aan een behandeling die meer dan EUR 250 kost, een offerte te geven. Uit het ledenpanelonderzoek blijkt dat dit lang niet altijd gebeurt. Ook het bewustzijn van de patiënt over de kosten kan beter. Slechts een beperkt aantal respondenten geeft namelijk aan deze informatie te missen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de uitleg van de factuur en declaraties, en om de verantwoording voor het maken van een foto (waarom, wanneer?). Ook is het zinvol om te informeren naar de voor- en nadelen van een behandeling en naar mogelijke (goedkopere of duurzamere) alternatieven.

“Je moet zelf wel mondig zijn.”

Grote tevredenheid

Er is een grote tevredenheid over de tandarts: 90% van de respondenten zegt tevreden te zijn. Een verdiepende groepsdiscussie laat zien dat dit ook te maken heeft met deskundigheid en kwaliteit, maar zeker ook met zogenaamde ‘soft skills’ als vriendelijkheid, uitleggen en meedenken, en ook humor.


“Kwaliteit houdt in dat ik weet en snap wat er gaat gebeuren.”  
"Je moet een goed gevoel hebben als je in de stoel gaat zitten.”

De vaak grote tevredenheid blijkt ook uit de loyaliteit naar de tandarts. Zo is overstappen vaak alleen een optie bij het vertrek of het stoppen van de tandarts, of bij een eigen verhuizing.

 “Je hebt niet zomaar een nieuwe, goede tandarts.”

Wat doen we met de uitkomsten?

Het ledenpanelonderzoek geeft ons belangrijke inzichten om de IZZ Zorgverzekering nog beter te laten aansluiten op de behoeften van IZZ leden als het gaat om mondzorg. Mondzorg speelt namelijk een grote rol in de keuze voor een aanvullende zorgverzekering. De kosten van bezoek aan tandarts en mondhygiënist hebben ook een grote invloed op de premie. Daarnaast willen we onze leden graag helpen om nog bewuster en beter geïnformeerd naar de tandarts en mondhygiënist te gaan. En denken we na over interessante mondzorgacties binnen het IZZ ledenvoordeel.

Tips

  • Vraag om een offerte voor behandelingen van meer dan EUR 250
  • Vraag om mogelijke alternatieve behandelingen
  • Maak gebruik van 3goedevragen.nl