Betere en goedkopere zorg door zelfsturende teams

Bij zorgorganisatie Amstelring hebben zorgmedewerkers zelf nieuwe wijkteams opgezet. De teams hebben veel meer verantwoordelijkheid. En de relatie met de cliënt staat weer centraal. De resultaten zijn verbluffend. Het werk is leuker. En de zorg is beter en goedkoper.

Van bureaucratie naar kleinschalige teams

Amstelring heeft de zorgmedewerkers hun vak weer teruggegeven. De bureaucratie was te ver doorgeschoten. De medewerkers hebben zelf nieuwe, kleinschalige teams opgezet. De zorgorganisatie gaf daarbij de richting en de kaders aan. Een kleine projectgroep ondersteunde de medewerkers bij de overgang.

Totaal verantwoordelijk

De nieuwe wijkteams zijn geheel verantwoordelijk voor de zorg en het organiseren ervan. De teams bestaan uit 10 tot 13 zorgmedewerkers en hebben 35 tot 45 cliënten. Ze worden ondersteund door een nieuwe, kleine faciliterende afdeling en slimme ICT. Cliënten en verwijzers kunnen rechtstreeks contact opnemen met een team.


Samenwerken is weer leuk

Doelen van de nieuwe werkwijze zijn goede zorg leveren, leuk samenwerken en financieel gezond zijn. De doelen zijn overtuigend behaald:

  • De cliënten zijn erg tevreden. Amstelring krijgt nauwelijks meer klachten.
  • Voorheen zag een cliënt zo’n 25 verschillende thuiszorgmedewerkers per maand. Nu is dat nog 7 per maand.
  • De zorgmedewerkers werken veel prettiger. Aan de oude werkwijze gaven ze een rapportcijfer van 6,2, aan de nieuwe werkwijze een 7,8.
  • Wijkverpleegkundigen komen weer graag bij Amstelring werken. De zorgorganisatie krijg veel sollicitaties.
  • De financiële resultaten zijn verbeterd. De wijkzorg is financieel gezond.
  • De teams zijn meer dan 60% productiever dan in de oude situatie.
  • De zorg is goedkoper. De kleinschalige teams focussen op de zelfstandigheid van cliënten, waardoor cliënten minder zorg nodig hebben.