IZZ ledenpanel: we denken bewust na over onze loopbaan

Hoe zorg je ervoor dat je je werk in goede gezondheid en naar volle tevredenheid kan (blijven) doen? Past je huidige baan over tien jaar ook nog bij je? En hoe blijf je jezelf ontwikkelen? Met de IZZ peiling vroegen we onze leden hoe zij nadenken over hun loopbaan. Iets meer dan 700 werkende leden vulden de vragenlijst van de peiling in.

De drie belangrijkste conclusies zijn:

  • 80 procent denkt regelmatig bewust na over de eigen loopbaan.
  • Drie kwart vindt dat de huidige baan goed past en wil zich in de huidige baan ontwikkelen.
  • Passendheid van werk is een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever.

Meerderheid denkt regelmatig bewust na over loopbaan 

Van de deelnemers aan de IZZ thermometer geeft 80 procent aan regelmatig bewust na te denken over de eigen loopbaan. Een derde wordt naar eigen zeggen door de werkgever gestimuleerd om dit te doen.

Het regelmatig bewust nadenken over de loopbaan neemt af naarmate de leeftijd toeneemt. Tegelijkertijd groeit de tevredenheid over de passendheid van de huidige baan juist met de leeftijd.

“Ik ben boven de 65 en mag nog steeds doorwerken bij mijn werkgever. Een cadeautje.”

Focus op ontwikkeling in huidige baan 

Bijna drie kwart van de deelnemers denkt dat de huidige baan op dit moment goed past. Als we vragen of de huidige baan over 5 of 10 jaar ook nog past, reageren minder mensen bevestigend  (resp. 39% en 18%). Circa 80 procent probeert in het werk in te spelen op ontwikkelingen en kan de eigen talenten goed gebruiken in de huidige baan. 73 procent geeft aan zich te willen ontwikkelen in de huidige baan. De helft ziet ook voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. Ongeveer een kwart kijkt verder en wil zich ontwikkelen in een andere baan.

“Ik heb een opleiding gevolgd en daarmee ook een nieuwe stap in mijn loopbaan gezet. Vanuit interesse, beschikbare werkuren, niet meer onregelmatig hoeven werken.”

De 3 belangrijkste aspecten bij de keuze voor een volgende stap in de loopbaan zijn:

  1. Uitdaging / afwisseling (52%).
  2. Balans tussen werk en privé (47%).
  3. Werksfeer (43%).

Gedeelde verantwoordelijkheid werknemer en werkgever

De deelnemers aan de IZZ peiling proberen zelf gezond en fit te blijven en zichzelf te ontwikkelen. Tegelijk vinden ze dat hun werkgevers aandacht moeten hebben voor gezond werken en ontwikkelingsmogelijkheden. Het goed kunnen blijven doen van het eigen werk wordt dus gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid.

“Een werkgever moet zorgen voor een gezonde werkomgeving en goede communicatie. Een werknemer moet zorgen dat hij fit blijft, zichzelf blijft ontwikkelen en mede zorgdraagt voor een goede werksfeer.”

Wat heb jij aan deze uitkomsten? 

We helpen je graag om fit for the job te blijven. De peiling laat zien dat IZZ leden hier actief mee bezig zijn. Maar ook dat zij een rol voor hun werkgever zien. Dit is wat we doen: