Nieuwe baan op het oog? Check snel of je straks gezond werkt

Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Kijk dan ook of je toekomstige werkgever alles op alles zet voor jouw gezondheid. Je ziet het meteen in onze Vacaturebank.

Hoe gezond is die zorgorganisatie?

In onze Vacaturebank vind je het grootste aantal zorgvacatures van Nederland bij elkaar. Het zijn er zo’n 6.000. Maar je ziet meteen ook of je bij een zorgorganisatie wel gezond werkt. Gezond werken is een noodzaak. Zeker nu. Zorgmedewerkers zijn gemiddeld steeds ouder. En de werkdruk in de zorg is hoog.

Scores voor gezond werken

Van elke zorgorganisatie vind je in onze Vacaturebank een profiel. Je ziet daarin hoe de organisatie scoort op zorggebruik, verzuim en medewerkerstevredenheid.

 • Het zorggebruik geeft aan hoeveel fysiotherapie en psychische zorg de zorgmedewerkers gebruiken. We halen deze gegevens uit eigen onderzoek.
 • Het verzuimcijfer zegt iets over de gezondheid van zorgmedewerkers. Je kunt het verzuimcijfer van de zorgorganisatie vergelijken met dat van de gehele branche.
 • De medewerkerstevredenheid geeft aan hoe prettig zorgmedewerkers hun werk vinden.

Gezonde initiatieven van de zorgorganisatie

Aan welke van onze IZZ-projecten voor gezond werken doet de zorgorganisatie mee? Ook dat zie je in het organisatieprofiel. En je ziet welke gezonde initiatieven de zorgorganisatie zelf onderneemt. Een zorgorganisatie kan gezonde initiatieven ontplooien op het gebied van:

 • werk-privébalans
 • bevalling en kinderen
 • chronische ziekten
 • dag-en-nachtritme
 • doorwerken tot je pensioen
 • fysieke klachten
 • psychische klachten
 • traumatische ervaringen

Waarom aandacht voor gezond werken?

Van elke tien zorgmedewerkers hebben er acht tot negen fysieke klachten. Het werk heeft ook veel impact op privéleven, zeggen veel zorgmedewerkers. Ook dit heeft invloed op je gezondheid.

Zelf aan de slag

Ga naar de Vacaturebank