IZZ collectieve ziektekostenregeling

De IZZ Zorgverzekering is de eigen verzekering van mensen in de zorg. Wat betekent dat?

IZZ is een stichting, opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. We stellen de IZZ Zorgverzekering speciaal samen voor mensen die in de zorg werken. De IZZ Zorgverzekering wordt uitgevoerd door VGZ voor de Zorg. Stichting IZZ maakt namens haar leden afspraken over de premie, samenstelling en service van de IZZ Zorgverzekering.

Speciaal afgestemd op werken in de zorg

We houden rekening met de fysieke en psychische belasting van het werken in de zorg. Zo heeft de IZZ Zorgverzekering ruime vergoedingen voor fysiotherapie, omdat lichamelijke klachten aan bijvoorbeeld  nek, schouders en rug veel voorkomen bij zorgmedewerkers. En veel zorgmedewerkers zijn naast hun werk mantelzorger. Daarom hebben we ook ruime vergoedingen voor vervangende mantelzorg en regelhulp.

De IZZ Zorgverzekering afstemmen op het werken in de zorg is een continu proces. IZZ analyseert jaarlijks het zorggebruik van de leden. En we doen in samenwerking met zorgorganisaties onderzoeken naar gezond werken in de zorg. De uitkomsten gebruiken we om de IZZ Zorgverzekering af te stemmen op het werken in de zorg.

Invloed van leden op de IZZ Zorgverzekering

Mensen in de zorg hebben ook invloed op de IZZ Zorgverzekering. Als je een collectieve IZZ Zorgverzekering hebt, ben je lid van IZZ. We betrekken onze leden bij de samenstelling van onze zorgverzekering. Dat doen we via het ledenpanel. Elk lid kan zich daarvoor aanmelden.

Uitvoering van de IZZ Zorgverzekering door VGZ voor de Zorg

De uitvoering van de IZZ Zorgverzekering is in handen van Coöperatie VGZ. Zij hebben hiervoor een speciaal organisatie-onderdeel ingericht: VGZ voor de Zorg.

Ieder jaar onderhandelt IZZ namens haar leden met VGZ voor de Zorg over de premie en de inhoud van de aanvullende pakketten. We hebben afgesproken dat mensen in de zorg 10% collectiviteitskorting krijgen op de IZZ Basisverzekering. Ook maken we met VGZ voor de Zorg afspraken over de service. Bijvoorbeeld over hoe snel declaraties worden uitbetaald of hoe snel je geholpen moet worden als je belt met vragen over je verzekering.

Zo ontstaat de eigen zorgverzekering van mensen in de zorg.