IZZ lidmaatschap

Je situatie verandert. Wat betekent dat voor je deelname aan het collectief?

Als je in de zorg werkt, kun je deelnemen aan de collectieve ziektekostenregeling IZZ. Wat zijn de gevolgen voor jouw deelname als je situatie verandert?

Arbeidsongeschikt, pensioen of wachtgeld

Je blijft deelnemer aan het collectief en behoudt de collectiviteitskorting, als je al een IZZ Zorgverzekering hebt en:

  • arbeidsongeschikt raakt;
  • met pensioen gaat;
  • wachtgeld ontvangt.

Ook je partner en gezinsleden die dan al een IZZ Zorgverzekering hebben, behouden de collectiviteitskorting. Het recht op de werkgeversbijdrage vervalt in deze situaties.

Overlijden

Als je in de zorg werkt en komt te overlijden, blijven je partner en/of kinderen deelnemer aan het collectief en behouden ze de collectiviteitskorting als zij voor die tijd al een IZZ Zorgverzekering hadden. Het recht op de werkgeversbijdrage vervalt.

Scheiding

Bij een scheiding krijgt je ex-partner nog gedurende het lopende kalenderjaar en de twee daaropvolgende kalenderjaren collectiviteitskorting. Je kinderen behouden hun collectiviteitskorting als ze bij jou op de polis (blijven) staan. Voor je ex-partner vervalt het recht op de werkgeversbijdrage.

Niet meer werkzaam in de zorg

Als je niet meer in de zorg werkt, krijg je gedurende het lopende kalenderjaar en de twee daaropvolgende kalenderjaren nog de collectiviteitskorting. Je ontvangt geen werkgeversbijdrage meer als je dienstverband in de zorg is beëindigd.

Geen deelnemer meer?

Heb je geen recht meer op de collectieve IZZ-Regeling? Dan kun je nog steeds gebruik maken van de IZZ Zorgverzekering. Je sluit dan een  individuele verzekering af (zonder voordelen van het IZZ lidmaatschap, zoals de collectiviteitskorting op de IZZ Zorgverzekering).