IZZ lidmaatschap

Wie mag deelnemen aan het IZZ ledencollectief?

Als je in de zorg werkt, kun je deelnemen aan de collectieve ziektekostenregeling IZZ. Dat betekent dat je 10% collectiviteitskorting krijgt en kun je gebruik maken van de speciaal op de zorg afgestemde aanvullende pakketten. Wie kunnen hier gebruik van maken?

De collectieve ziektekostenregeling IZZ is er voor de ruim 1 miljoen mensen die in de zorg werken en hun gezinsleden. In het kort zijn dat: 

1. Werknemers in de zorg in:

  • eerste lijn: gezondheidscentra, huisartsenpraktijken en huisartsenposten;
  • tweede lijn cure:  algemene ziekenhuizen (uitgezonderd universitaire medische centra), artsenlaboratoria, diagnostische centra en bloedbanken, zbc’s, privéklinieken en ambulancezorg;
  • tweede lijn care: verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, organisaties voor gehandicaptenzorg, revalidatiecentra, dialysecentra, audiologische centra en epilepsiecentra;
  • welzijn: organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening die de cao Welzijn volgen, kinderopvangorganisaties en jeugdzorg
  • ketenzorg: organisaties die zorg van zorgorganisaties combineren of er waarde aan toevoegen;
  • ondersteunende organisaties: laboratoria, trombosediensten, ziekenhuisapotheken, advies- en onderzoeksorganisaties voor zorg en welzijn (zoals NIVEL, Prismant)
  • vakbonden voor zorg en welzijn:  FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91, FBZ, De Unie, NVDA, enzovoort.

2. Zelfstandigen in de zorg.

3. Studenten die een zorgstudie volgen.

Behoor je tot één van deze groepen? 

Dan mogen jij, je partner en kinderen gebruik maken van de collectieve ziektekostenregeling IZZ. Dan krijg je dus 10% collectiviteitskorting op de IZZ Basisverzekering en kun je gebruik maken van de speciaal op de zorg afgestemde aanvullende pakketten.

Werk je niet meer in de zorg?

Ben je werkloos geworden terwijl je in de zorg werkte en een IZZ Zorgverzekering had? Of heb je je baan opgezegd en ben je buiten de zorg gaan werken terwijl je een IZZ Zorgverzekering had? Dan kun je tot drie jaar nadat je werkzaam bent geweest in de zorg, gebruik maken van de Verlengde deelname aan de collectieve IZZ Zorgverzekering. 

Ben je met pensioen gegaan? Dan heb je nog steeds recht op deelname aan het ledencollectief. Als je de IZZ Zorgverzekering zelf beëindigt, kun je deze verzekering later niet opnieuw afsluiten. 

Gepensioneerde zorgmedewerkers en medewerkers die om andere redenen geen werkgever in de zorg meer hebben (bijvoorbeeld door ontslag), krijgen geen werkgeversbijdrage.

Is je gezinssituatie veranderd?

Heb je een kind gekregen, ga je scheiden of juist samenwonen? Neem dan contact op met de zorgverzekeraar van jouw IZZ Zorgverzekering.

Wil je precies de spelregels weten voor deelname? Bekijk dan het Reglement collectieve ziektekostenregeling IZZ 2019 hieronder.