Werkgeversbijdrage

Hoe verloopt de premie incasso via de werkgever?

Een groot deel van de werkgevers verrekent de premie voor je IZZ Zorgverzekering met je salaris.

Dit zie je dan terug op je loonstrookje. Verrekeningen van je eigen risico of bijvoorbeeld het uitbetalen van declaraties, worden door VGZ voor de Zorg rechtstreeks met jou zelf geregeld.