Ziekenhuis St Jansdal


Cijfers gezond werken Ziekenhuis St Jansdal

Bron: Stichting IZZ

Medewerkers bij Ziekenhuis St Jansdal gebruiken

Minder fysiotherapie
Meer psychische zorg

dan het gemiddelde in de branche ZKH

Stichting IZZ onderzoekt jaarlijks het zorggebruik van zorgmedewerkers, specifiek het gebruik van fysiotherapie en psychische zorg. Die zorgsoorten worden het meest gebruikt en houden verband met het werk dat zorgmedewerkers doen. Zorgorganisaties ontvangen jaarlijks een rapport met het zorggebruik binnen hun organisatie. IZZ maakt vergelijkingen binnen de branche en binnen de sector. Zie je een ‘?’, dan zijn de gegevens van deze organisatie niet bekend. Lees meer

Bron: Ziekenhuis St Jansdal

?

Verzuimcijfers niet bekend

Je leest hier het verzuimpercentage dat door IZZ is opgehaald via de Jaarverslagen (verzameld door Intrakoop).

Zie je een ‘?’, dan is het verzuimpercentage van deze organisatie niet bekend.

 

?

Medewerker tevredenheidscijfer niet bekend

Zorgorganisaties kunnen hier het medewerkerstevredenheidscijfer invullen. Medewerkerstevredenheidsonderzoek gebeurt vaak jaarlijks, maar kan door organisaties ook minder vaak worden gedaan.

Gezond werken activiteiten Ziekenhuis St Jansdal

In samenwerking met Stichting IZZ

  • Onderzoek naar Psychosociale Arbeidsbelasting op de Spoedeisende Hulp (SEH)

    In 2017 is onder leiding van Stichting IZZ een onderzoek gestart naar de oorzaak van en mogelijke oplossingen voor de problematiek rondom de psychosociale arbeidsbelasting op de SpoedEisende Hulp (SEH).
    Het onderzoek heeft als doel om de psychosociale belasting van SEH-verpleegkundigen en SEH-artsen van 19 deelnemende ziekenhuislocaties in kaart te brengen. Door de samenwerking tussen de ziekenhuizen wordt bekeken welke verschillen er zijn tussen locaties en met welke oorzaken. Op basis daarvan worden oplossingen geformuleerd om de psychosociale arbeidsbelasting te verminderen.

Eigen activiteiten Ziekenhuis St Jansdal

  • De organisatie Ziekenhuis St Jansdal heeft op dit moment géén eigen activiteiten.

‘Gezond werken’ telt

De arbeidsmarkt in de zorg is krap. Belangrijk dus dat u uzelf als werkgever aantrekkelijk neerzet. Veel werkzoekenden laten ‘gezond werken’ meewegen bij het zoeken naar een nieuwe baan. Dus als zorgorganisatie spant u zich ook in op dit gebied. IZZ heeft de grootste zorgvacaturesite van Nederland. Met meer dan 6.000 banen en 25.000 pageviews per maand. Bij elke vacature vinden werkzoekenden een organisatieprofiel. Daarin zien ze hoe de organisatie omgaat met ‘gezond werken’.

Lees meer over organisatieprofielen