Meer weten over het onderzoek Gezond werken tijdens de COVID-19-uitbraak?

Meer weten over het onderzoek Gezond werken tijdens de COVID-19-uitbraak en de verwerking van jouw gegevens? We zetten de antwoorden hieronder op een rij.

Veelgestelde vragen

Werken in de zorg is bijdragen aan de maatschappij. Echter staat de zorg onder druk tijdens de COVID-19-uitbraak. Daarom doen Stichting IZZ en de Universiteit Utrecht onderzoek naar gezond werken tijdens de COVID-19-uitbraak. Het onderzoek gebruiken we om inzicht te krijgen in de gezondheid van zorgmedewerkers tijdens de COVID-19-uitbraak. Zo kijken we welke factoren op het werk bepalend zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van medewerkers tijdens de COVID-19-uitbraak. Daarnaast brengen we in kaart waar zorgmedewerkers behoefte aan hebben, op individueel niveau en in de organisatie, tijdens en na de COVID-19-uitbraak. Zo onderzoeken we hoe de problemen in de zorg als gevolg van de COVID-19-uitbraak kunnen worden aangepakt.

Stichting IZZ werkt in dit onderzoek samen met de Universiteit Utrecht om de wetenschappelijke waarde van het onderzoek te vergroten en om de privacy van individuele IZZ leden te beschermen. Universiteit Utrecht kan jouw antwoorden pas gebruiken voor het onderzoek wanneer je de link naar de vragenlijst opent en na het doornemen van informatie over de aard en methode van het onderzoek akkoord gaat met deelname (‘informed consent’). Stichting IZZ en Universiteit Utrecht gaan zorgvuldig om met je gegevens en privacy conform de geldende wet- en regelgeving.

Het onderzoek gezond werken tijdens de COVID-19-uitbraak is een extra onderzoek binnen de Monitor Gezond werken in de zorg. Met de jaarlijkse monitor Gezond werken in de zorg willen we achterhalen welke invloed het werken in de zorg heeft op je gezondheid. Om een duidelijk beeld te krijgen van de effecten van de COVID-19-uitbraak op de gezondheid van zorgmedewerkers, vergelijken wij de uitkomsten met uitkomsten van de jaarlijkse Monitor Gezond Werken in de Zorg van eerdere en komende jaren. De jaarlijkse vragenlijst voor de Monitor Gezond werken in de zorg 2020 wordt vanwege de COVID-19-uitbraak uitgesteld.

Als je momenteel bij een zorgorganisatie werkt (in loondienst of als zzp-er) en per mail een uitnodiging vanuit Stichting IZZ hebt ontvangen, kun je meedoen aan de Monitor.

Voor het onderzoek hebben we bewust gekozen de ervaringen uit te vragen van huidige medewerkers in de zorg. De vragen gaan namelijk met name over hoe men op dit moment het werken in de zorgorganisatie, met de leidinggevende en collega’s etc. ervaart. Ben je al met pensioen dan kun je helaas niet meedoen aan dit onderzoek. Wil je je ervaring wel delen dan kan dit via bijvoorbeeld het ledenpanel of de IZZ community.

Hoewel we beseffen dat je vaker gevraagd wordt om vragenlijsten in te vullen, vragen we je medewerking aan dit onderzoek. Niet iedereen die in de zorg werkt kan betrokken worden bij dit onderzoek. Jouw deelname is daarom belangrijk, je vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal mensen in de zorg. 

Als je meedoet, draag je bij aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in je branche en de zorgsector als geheel. En dat is uiteindelijk niet alleen goed voor jou, maar ook voor de patiënten of cliënten die gebruik maken van de zorg die jij en je collega’s leveren. Daarnaast draag je bij aan wetenschappelijk onderzoek.

Tenslotte verloten we als dank voor het meedoen 10 fitbit activity trackers onder de deelnemers die hier aanspraak op willen maken.

Om de antwoorden in het onderzoek Gezond werken tijdens de COVID-19-uitbraak en de Monitor Gezond werken in de zorg uit verschillende jaren te kunnen combineren en vergelijken (zonder je e-mailadres aan de antwoorden te koppelen) vragen we je om in de vragenlijst een unieke code aan te maken. Dit doe je door aan het eind van de vragenlijst een aantal letters in te vullen. Deze letters verzamel je door antwoorden op persoonlijke vragen te combineren. Dit is dan jouw persoonlijke code waarmee je deelneemt aan het onderzoek. De losse antwoorden op deze persoonlijke vragen worden niet in het onderzoek gebruikt. Universiteit Utrecht gebruikt deze code alleen om de antwoorden te combineren met de antwoorden op de monitor Gezond werken in de zorg van verschillende jaren en trends te analyseren. Omdat jij alleen de code kent is dit volledig anoniem.

Je blijft anoniem. Omdat je emailadres niet gekoppeld is aan de antwoorden die je invult in de vragenlijst, kunnen we jouw identiteit niet achterhalen. Bovendien verzamelen we geen persoonsgegevens zoals naam of adres en worden de antwoorden anoniem verwerkt. Wel willen we graag antwoorden van verschillende jaren aan elkaar koppelen om zo te onderzoeken welke trends er zijn op het gebied van gezond werken. Door te vragen naar een (niet naar jouw herleidbare) unieke code op basis van een aantal persoonlijke vragen, kunnen we gegevens van meerdere monitoren uit verschillende jaren aan elkaar koppelen zonder dat we precies weten wie je bent.

De uitkomsten van de analyses worden slechts op groepsniveau gepubliceerd en gedeeld door Stichting IZZ met IZZ leden, zorgorganisaties, vakbonden, brancheverenigingen en de Ministeries van VWS en SZW. Universiteit Utrecht rapporteert in wetenschappelijke publicaties enkel op groepsniveau of op individueel niveau zonder de persoonskenmerken. Het is hierdoor niet mogelijk om de identiteit van een respondent te achterhalen in de rapportages of wetenschappelijke publicaties.

We houden ons aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Zo is er een verwerkersovereenkomst opgesteld tussen Stichting IZZ en Universiteit Utrecht conform de AVG wetgeving. We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk, in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening tot 31 december 2032. Ook nemen we afdoende maatregelen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijziging, door de gegevens te bewaren op in een beveiligde omgeving.

Je antwoorden worden verwerkt door de Universiteit Utrecht om algemene uitspraken te doen over de huidige stand van zaken omtrent gezond werken in de zorg, zoals de lichamelijke en psychische belasting, gezondheid en de relatie met het werk in de zorg. Hierdoor wordt duidelijk welke verbeterpunten er zijn op dit gebied. Deze uitkomsten worden verwerkt in adviezen en oplossingsrichtingen die we op hoofdlijnen delen met zorgmedewerkers, zorgorganisaties, sociale partners (vakbonden en brancheverenigingen) en de overheid.

Ook worden de onderzoeksgegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van gezond werken in de zorg. Uiteraard is het ook in wetenschappelijke publicaties niet mogelijk om de identiteit van een respondent te achterhalen, maar worden er alleen uitspraken gedaan op groepsniveau (sector of brancheniveau) of op individueel niveau zonder de persoonskenmerken.

We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van het onderzoek. Voor wetenschappelijke doeleinden worden de databestanden, in overeenstemming met de bewaartermijn van 10 jaar opgenomen in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, tot 10 jaar na de laatste Monitor in 2022 bewaard tot 31 december 2032 door de Universiteit Utrecht en Stichting IZZ. Ook nemen we afdoende maatregelen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijziging, door de gegevens te bewaren op in een beveiligde omgeving.

Onder de deelnemers verloten we 10 fitbit activity trackers. Het selecteren van de winnaars gebeurt willekeurig en wordt gedaan door Stichting IZZ. In de vragenlijst staat hoe je in aanmerking kunt komen voor deze prijs. De e-mailadressen die gegeven zijn ten behoeve van de prijsuitreiking worden na bekendmaking van de winnaars vernietigd en voor geen enkel ander doeleinde gebruikt.

In de uitnodigingsmail die je hebt ontvangen, kun je je afmelden via een link onderaan de mail. Je krijgt dan volgend jaar geen uitnodiging meer.

Heb je problemen tijdens het invullen van de vragenlijst of andere vragen over de Monitor of Stichting IZZ, mail dan naar monitor@stichtingizz.nl