Veelgestelde vragen Monitor Gezond Werken in de zorg

Veelgestelde vragen

Werken in de zorg is bijdragen aan de maatschappij. Het is belangrijk dat zorgmedewerkers deze maatschappelijke taak in een zo goed mogelijke gezondheid kunnen uitvoeren. Daarom is het belangrijk dat we onderzoek doen naar de lichamelijk en geestelijke belasting van het werken in de zorg en hoe we deze arbeidsbelasting kunnen verminderen. Daarnaast hebben dit jaar als speerpunt het onderzoeken hoe we actuele problemen zoals werkdruk en overmatige bureaucratie in de zorg kunnen aanpakken.

 

Met dit onderzoek willen we achterhalen welke invloed het werken in de zorg heeft op je gezondheid. Zo kijken we welke factoren op het werk bepalend zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. En onderzoeken we op welke wijze actuele problemen zoals werkdruk en overmatige bureaucratie in de zorg kunnen worden aangepakt.

We gaan dit onderzoek vijf keer herhalen om goed inzicht te krijgen in de trends in gezond werken. We kunnen de trends in de zorg beter meten omdat we steeds dezelfde groep bevragen. Zo kunnen we analyseren of bepaalde ervaringen lange termijn effecten hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een vergroting van de (ervaren) werkdruk of toegenomen agressie vanuit patiënten niet meteen, maar pas in twee jaar zorgt voor een burn-out. Volgend jaar ontvang je weer een uitnodiging voor het onderzoek. Om de trends nog beter te begrijpen vragen we je om in de vragenlijst een unieke code aan te maken. Dit doe je door in de vragenlijst een aantal letters in te vullen. Deze letters verzamel je door antwoorden op persoonlijke vragen te combineren. Het wijst zich vanzelf. Dit is dan jouw persoonlijke code waarmee je deelneemt aan het onderzoek van volgend jaar. Deze code wordt alleen gebruikt voor de onderzoeken van de Universiteit Utrecht en omdat jij alleen de code kent is dit volledig anoniem. 

Als je in de zorg werkt en per mail een uitnodiging hebt ontvangen, kun je meedoen aan het onderzoek.

Hoewel we beseffen dat je vaker gevraagd wordt om vragenlijsten in te vullen, vragen we je medewerking aan dit landelijk onderzoek. Niet iedereen die in de zorg werkt kan betrokken worden bij dit onderzoek. Jouw deelname is daarom belangrijk, je vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal mensen in de zorg. Als je meedoet, draag je bij aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in je branche en de zorgsector als geheel. En dat is uiteindelijk niet alleen goed voor jou, maar ook voor de patiënten of cliënten die gebruik maken van de zorg die jouw organisatie levert. Daarnaast draag je bij aan wetenschappelijk onderzoek.

Tenslotte verloten we als dank voor het meedoen 5 Fitbits en 15 Ekomenu gezinsmaaltijdboxen onder de deelnemers.

De gegevens die je invult zijn alleen beschikbaar voor de onderzoeker van de Universiteit Utrecht en zijn niet toegankelijk voor andere partijen zoals Stichting IZZ, werkgevers of zorgverzekeraars. Het is hierdoor niet mogelijk om de identiteit van een respondent te achterhalen.

Bovendien worden de resultaten uitsluitend gepresenteerd op het niveau van de branche (Ziekenhuizen; Verpleeg-, Verzorging-, Thuiszorg; Gehandicaptenzorg; Geestelijke Gezondheidszorg en overige). Er wordt niet gesproken over individuele personen.

Je blijft anoniem. We verzamelen geen persoonsgegevens zoals naam en adres. De verkregen gegevens worden ook anoniem verwerkt, en de resultaten worden slechts op groepsniveau gerapporteerd. We rapporteren dus niet over individuele personen. Door te vragen naar een (niet naar jouw herleidbare) unieke code, kunnen we gegevens van meerdere (nog uit te voeren) monitoren aan elkaar koppelen. We houden ons aan de bepalingen van de Wet Bescherming persoonsgegevens. We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk, in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening tot 31 december 2033. Ook nemen we afdoende maatregelen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijziging, door de gegevens te bewaren op in een beveiligde omgeving.

Je antwoorden worden verwerkt door de Universiteit Utrecht om algemene uitspraken te doen over de lichamelijke en geestelijke belasting van werken in de zorg. Hierdoor wordt duidelijk welke verbeterpunten er zijn op dit gebied. Deze uitkomsten worden verwerkt in adviezen en oplossingsrichtingen die we delen met de zorgprofessionals zelf, de werkgevers, de sociale partners (vakbonden en werkgeversverenigingen) en de overheid.

Onder de deelnemers verloten we 5 Fitbits en 15 Ekomenu gezinsmaaltijdboxen. Hoe je kans maakt op deze prijzen staat in de vragenlijst. 

In de uitnodigingsmail die je hebt ontvangen, kun je je afmelden. Je krijgt dan volgend jaar geen uitnodiging meer.

Je kunt contact opnemen met Henrico van Roekel via h.vanroekel@uu.nl.