Vergoeding psychologische zorg (GGZ) 2017

Mensen die in de zorg werken, gaan vaker naar een psycholoog of psychiater. Voor veel psychologische zorg krijgt u een vergoeding vanuit de basisverzekering. 

Uw huisarts verwijst u naar de juiste psychologische zorg

Voor lichte klachten kunt u dicht bij huis terecht: u wordt geholpen door uw huisarts of de praktijkondersteuner GGZ van uw huisarts. Verergeren de klachten? Dan kan de huisarts u doorverwijzen naar de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ. De huisarts bepaalt in overleg welke zorg het best bij u past.

U kunt ook doorverwezen worden door een bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde, medisch specialist, psychiater, arts verstandelijk gehandicapten of straatdokter.

Vergoeding psychologische zorg vanuit de basisverzekering

Psychologische ondersteuning door een huisarts of praktijkondersteuning GGZ krijgt u volledig vergoed. U betaalt hier ook geen eigen risico voor. De vergoeding van generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ hangt af van uw keuze voor een zorgaanbieder:

Vergoeding bij zorgaanbieder met contract Vergoeding bij zorgaanbieder zonder contract Eigen risico
Basisverzekering Natura 100% op basis van gecontracteerd tarief 80% op basis van het gemiddeld gecontracteerd tarief Ja
Basisverzekering Restitutie Maximaal 100% van het marktconforme tarief  Maximaal 100% van het marktconforme tarief Ja

Let op! De GGZ-zorgaanbieder die u behandelt moet een kwaliteitsstatuut GGZ hebben. Anders krijgt u geen vergoeding. Kiest u voor een zorgaanbieder met een contract voor GGZ? Dan weet u zeker dat deze een kwaliteitsstatuut GGZ heeft. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies. Zoek op ’GGZ’.

Toestemming nodig voor gespecialiseerde en langdurige GGZ met verblijf

Voor gespecialiseerde GGZ mét een opname (verblijf) hebt u vooraf onze toestemming nodig. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij voor deze zorg een contract hebben? Dan regelt uw zorgaanbieder dat voor het 1ste jaar. Bij een zorgaanbieder zonder contract moet u de toestemming altijd zelf aanvragen. Gebruik hiervoor het Formulier gespecialiseerde GGZ met verblijf.

Is er sprake van langdurige GGZ en moet u na het eerste jaar ook nog in een instelling verblijven? Dan moet u altijd opnieuw toestemming aanvragen. Dit doet u voor het 2e en 3e jaar met de checklist LGGZ van Zorgverzekeraars Nederland. Uw zorgaanbieder zal u hier bij helpen.

U kunt de ingevulde checklist LGGZ naar ons mailen via MachtigingenGGZ@vgz.nl. Of per post sturen naar:

Coöperatie VGZ
t.a.v. afdelingen Machtigingen
Postbus 25150
5600 RS EindhovenPatiëntenvereniging

Wilt u meer over uw klachten te weten komen of wilt u in contact komen met anderen? Dan biedt een patiëntenvereniging mogelijk uitkomst. Patiëntenverenigingen richten zich op patiënten, partner, familie, vrienden en andere geïnteresseerden. De focus ligt daarbij op:

  • informatie en voorlichting over de betreffende aandoening;
  • verbeteren van de kwaliteit van hulpverlening;
  • onderzoek naar betreffende ziekte promoten;
  • de beeldvorming over patiënten met de aandoening verbeteren.
 
 

Online psychologische zorg

Hebt u te maken met psychische klachten, zoals slaapproblemen, piekeren of somberheid? In veel gevallen kunt u zelf een aantal dingen ondernemen om van uw klachten af te komen.