Zorgverzekering

Uw medewerkers verdienen alleen het beste. Zij staan immers altijd voor anderen klaar. Daarom biedt IZZ de IZZ Zorgverzekering. Daarmee zijn zorgmedewerkers verzekerd van ruime vergoedingen voor onder andere fysiotherapie, mantelzorg en geboortezorg.

Bovendien krijgen zij collectiviteitskorting, waardoor ze een aantrekkelijke premie betalen. En al onze verzekerden kunnen rekenen op onze services en diensten op het gebied van inzetbaarheid en preventie. Zo helpen we zorgmedewerkers gezond en met plezier aan het werk te blijven.

Wat is de IZZ Zorgverzekering?

​De IZZ Zorgverzekering bestaat uit de IZZ Basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen: de IZZ Zorg voor Zorg-pakketten, Bijzonder Bewust en drie Kies zelf-modules (Fysio, Tand en Buitenland). Uw medewerkers kiezen zelf welk pakket of welke modules het best bij hen passen. Wilt u weten wat de IZZ Zorgverzekering precies vergoedt?

Premies en werkgeversbijdrage

De premie voor uw werknemers is laag. Dat komt vooral door de belangrijke rol die u speelt in de uitvoering van deze IZZ Regeling. Daarnaast is de IZZ Regeling aantrekkelijk door de werkgeversbijdrage die cao-partijen jaarlijks vaststellen voor de aanvullende verzekering IZZ Zorg voor de Zorg.

Werkgeversbijdrage per cao in 2017

Hieronder vindt u per cao de bruto werkgeversbijdrage zoals werkgevers en vakbonden zijn overeengekomen. 

cao Ziekenhuizen € 14,67, ook voor meeverzekerde partners
cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) € 14,67, ook voor meeverzekerde partners
cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg * € 14,67
cao Gehandicaptenzorg € 13,67 ook voor meeverzekerde partners
cao Huisartsenzorg € 10 
cao Gezondheidscentra ** € 30
cao Sanquin  € 14,67, ook voor meeverzekerde partners
cao Jeugdzorg ** € 20

* Alleen voor medewerkers (en hun meeverzekerde partners) die voor 1 januari 2009 de IZZ Basisverzekering en Zorg voor de Zorg hebben afgesloten.
** U krijgt de werkgeversbijdrage ongeacht welke verzekering u kiest.

Oproepkrachten en onbetaald verlof

Hebt u iemand in dienst met een oproep- of nulurencontract, of wil uw werknemer onbetaald verlof opnemen? Dan kunt u te maken krijgen met een zogeheten 'negatieve salarisstrook'. U kunt de premies van de IZZ Zorgverzekering dan niet rechtstreeks inhouden op het salaris en moet deze bedragen op een andere manier in rekening brengen. IZZ kan u daarbij helpen door de premie rechtstreeks bij uw verzekerde werknemer in te houden.

Wilt u meer weten over deze procedure voor oproepkrachten, werknemers met een nulurencontract en onbetaald verlof? Neem dan contact op met de afdeling Accountbeheer via accountbeheer@izz.nl of via telefoonnummer 088 - 131 35 60.

Nog 2 jaar recht op collectiviteitskorting bij uitdiensttreding

Uw medewerkers met een IZZ Zorgverzekering hebben langer recht op de collectiviteitskorting. Zij kunnen nog minimaal 2 jaar profiteren van de 10% korting.

Voorbeeld:

Uw medewerker treedt per 1 maart 2017 uit dienst. De 10% collectiviteitskorting op de IZZ Zorgverzekering loopt door tot en met 31 december 2019.