Belangrijkste resultaten van de Aanpak

In 2016 en 2017 testte Stichting IZZ de Aanpak Organisatieklimaat bij tien zorgorganisaties. Van de eerste vijf organisaties hebben we de resultaten in kaart gebracht. 


Gemiddeld genomen is bij de vijf zorgorganisaties het organisatieklimaat met 4,7% verbetert. Als je niks doet, verslechtert het organisatieklimaat.  

Belangrijkste resultaten praktijktoetsing na zes maanden

1. Verbetering organisatieklimaat2. Verbetering gedrag medewerkers

Daarnaast is de verwachting, op basis van eerder wetenschappelijke onderzoeken, dat de klachten aan het bewegingsapparaat dalen met 8,7% en de emotionele uitputting met 7,2%. Dit betekent per 1000 medewerkers 35.000 euro minder verzuimkosten. 

Handleiding ontvangen? 

De projectleider volgt een tijdspad om de 3-stappen- Aanpak binnen de organisatie uit te rollen. Heeft u interesse om de handleiding te ontvangen? Vraag hem aan via service@stichtingizz.nl.