Borgingsfase InDialoog

Uit onderzoek blijkt dat het voldoende is om de 3 stappen in 3 rondes uit te voeren. Daarna wordt de dialoog onderdeel van de dagelijkse werkpraktijk.  

Meer over deze fase op pagina 28 van de handleiding.

Welke stappen kunt u in deze fase nemen?

A. Vervolg teampeiling. Misschien goed om nog eens een ander thema te peilen? Of hetzelfde nogmaals? Is er al vooruitgang?

Voorbeeldthema's en stellingen vindt u hier in de downloads  

B. Hoe geven we vervolg aan de teamdialoog? Staat het vaak genoeg op de agenda?

C. De bestuurder blijft periodiek komen om in gesprek te blijven.

Het projectteam kan worden opgeheven.