InBalans - ggz

InBalans: aanpak werkdruk in de ggz. Een structurele en concrete oplossing die werkt dankzij de betrokkenheid en inbreng van ggz-medewerkers zelf. InBalans maakt werkdruk bespreekbaar en zet concrete gedragsverandering in gang die de ervaren werkdruk verlaagt.