Inhoudelijke vragen over de uitvoering van de IZZ Zorgverzekering

Veelgestelde vragen

Ja, deze is gelijk. De hoogte van de bruto werkgeversbijdrage is vastgelegd in de zorg-cao’s. Afhankelijk van de cao is deze werkgeversbijdrage:

  • Afhankelijk van de hoogte van de premie van het Zorg voor de Zorg-pakket (bijvoorbeeld 2/3 van de maandpremie van o.a. cao Ziekenhuizen, cao GGZ en cao VVT – overgangsregeling)
  • een vast bedrag per maand  voor het Zorg voor de Zorg-pakket (o.a. cao Gehandicaptenzorg)
  • een vast bedrag per maand bij deelname aan de collectieve IZZ Zorgverzekering (o.a. Gezondheidscentra en huisartsassistenten)

De premie voor het Zorg voor de Zorg-pakket kan per uitvoerend zorgverzekeraar verschillen. Deze verschillen komen onder andere door andere uitvoeringskosten, samenstelling van de deelnemers-groepen en (zorg)inkoopverschillen. Beide zorgverzekeraars berekenen eigenstandig hun premies van de IZZ Zorgverzekering. IZZ onderhandelt namens deelnemers over de inhoud, service en premie. 

Verder lezen over de werkgeversbijdrage via de zorg-cao's

Dit is wettelijk toegestaan. Houd er rekening mee dat de collectiviteitskorting geldt voor de basisverzekering en de werkgeversbijdrage voor het aanvullende Zorg voor de Zorg-pakket. Daarnaast zullen uw medewerkers in de administratieve afhandeling met twee zorgverzekeraars te maken hebben, als ze hiervoor kiezen. Ook zal de premie in twee delen in rekening gebracht worden; een deel door de ene verzekeraar en een deel door de andere verzekeraar.

Nee, het recht op deelname aan de collectieve IZZ Zorgverzekering bestaat voor medewerkers in de zorg die tot de Kring der deelnemers behoren en de gezinsleden van deze medewerker. Partner en kinderen hebben een afgeleid recht op deelname, dat samenhangt met het recht op deelname van de hoofdverzekerde. Wanneer een partner zich bij de andere uitvoerder wil verzekeren, ontbreekt (de toetsing op) het recht aan deelname.

Uitzondering daarop is dat de medeverzekerde partner een zelfstandig recht op deelname aan de collectieve IZ Zorgverzekering heeft, bijvoorbeeld omdat men zelf werkzaam is in een zorgorganisatie die tot de Kring der deelnemers van de IZZ Regeling behoort.

Lees meer over wie mag deelnemen aan de IZZ Zorgverzekering

Ja,  kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Zij krijgen  bij CZ dezelfde aanvullende verzekering als de verzekerde met de duurste aanvullende verzekering op de polis.

Ja, met beide zorgverzekeraars is de maximale wettelijke collectiviteitskorting (10%) op de basisverzekering afgesproken. Voor de aanvullende verzekeringen geldt geen collectiviteitskorting, want dit zijn speciale pakketten op maat samengesteld voor de IZZ Zorgverzekering.

Laat me de premies zien van de IZZ Zorgverzekering 2019

Nee, dat kan alleen jaarlijks per 1 januari, tenzij er een andere (wettelijke) reden voor opzegging is. De enige reden om tussentijds over te mogen stappen van de ene collectieve zorgverzekering naar de andere, is bij verandering van werkgever.

Ja, net als bij VGZ kan men tot 3 jaar nadat men werkzaam is geweest in de zorg gebruikmaken van de Verlengde deelname aan de collectieve IZZ Zorgverzekering.

Meer over wie kan deelnemen aan de IZZ Zorgverzekering