Onderhandelingsresultaat IZZ Zorgverzekering 2018

Ieder jaar onderhandelt IZZ namens haar leden met uitvoerend zorgverzekeraar VGZ voor de Zorg, over de premies, service en inhoud van de (aanvullende) IZZ Zorgverzekering. Hierbij zetten we vooral in op een scherpe premie, goede service, een ruime zorgkeuze en vergoeding van zorg die belangrijk is voor mensen in de zorg zoals fysiotherapie. Voor 2018 hebben we bijvoorbeeld afgesproken dat de premie voor het aanvullende Zorg voor de Zorg-pakket omlaag gaat, terwijl de dekking wordt uitgebreid met arbeidsfysiotherapie en mindfulness bij burn-out. De premies van de andere aanvullende verzekeringen blijven in 2018 gelijk. De premie van de basisverzekering stijgt wel in 2018, maar minder hard dan door de overheid is berekend. Bovendien blijft de collectiviteitskorting 10% (wettelijk maximum). Ook in 2018 is de IZZ Zorgverzekering opnieuw aantrekkelijk voor mensen in de zorg.

Premies IZZ Zorgverzekering 2018

Basisverzekering

De premies voor de basisverzekering stijgen in 2018. Door de overheid is de stijging berekend op € 7 per maand. De belangrijkste redenen hiervoor is de toename van de zorgkosten door technologische ontwikkelingen, vergrijzing en de stijging van de loonkosten in de zorg. Voor de IZZ basisverzekering is met de VGZ voor de Zorg afgesproken dat deze minder hard stijgt dan de overheid heeft berekend. De collectiviteitskorting is ook in 2018 10% (wettelijk maximum). Het verplichte eigen risico is door de overheid in 2018 niet gewijzigd en is € 385 per jaar.


* Maandpremie inclusief 10% collectiviteitskorting bij € 385 verplicht eigen risico.

Aanvullende verzekeringen 2018

Voor de aanvullende IZZ Zorgverzekeringen is er goed nieuws. De premie van het Zorg voor de Zorg-pakket gaat in 2018 omlaag met € 0,50 per maand (€ 6 per jaar). De premies van alle andere aanvullende verzekeringen blijven gelijk in 2018.

Wilt u een premieberekening op maat maken? Kijk dan hier

Werkgeversbijdrage

Vanuit de meeste zorg-cao’s wordt een werkgeversbijdrage gegeven op het Zorg voor de Zorg-pakket. Meer informatie over de werkgeversbijdrage 2018 vind je hier

Nieuw in Zorg voor de Zorg

Vergoeding intake arbeidsfysiotherapie 

85% van de mensen in de zorg heeft fysieke klachten en bijna 1 op de 3 zorgmedewerkers die lid zijn van IZZ gebruikt fysiotherapie. Bij de intake en behandeling door een (reguliere) fysiotherapeut wordt echter nog weinig aandacht besteed aan werkgerelateerde klachten. Daarom heeft IZZ samen met de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en  arbeidsfysiotherapeuten (NVBF) onderzoek gedaan naar het effect van arbeidsfysiotherapie. Hieruit blijkt dat een intakegesprek met een arbeidsfysiotherapeut  helpt om de oorzaak van fysieke klachten te vinden. Zo worden bijvoorbeeld fysieke klachten vaak veroorzaakt door andere factoren zoals stress of conflicten op het werk. Een arbeidsfysiotherapeut is speciaal opgeleid om eerst naar de oorzaak van de klacht te kijken. Pas daarna start de behandeling of wordt doorverwezen naar een andere zorgverlener. Het aanvullende Zorg voor de Zorg-pakket wordt in 2018 uitgebreid met de vergoeding van de intake van arbeidsfysiotherapie. Meer informatie over de vergoeding van de intake van arbeidsfysiotherapie vindt u hier.

Nieuw: Mindfulness bij burn-out 

Dat werken in de zorg psychisch belastend is, hoeven wij je niet te vertellen. Ruim 1 op de 20 IZZ leden die in de zorg werken maken gebruik van psychische zorg. Klachten als stress, traumatische ervaringen en burn-out komen regelmatig voor. Om zorgmedewerkers extra te ondersteunen en te helpen om een burn-out te voorkomen, wordt het Zorg voor de Zorg-pakket uitgebreid met mindfulness bij burn-out na verwijzing door een huisarts of bedrijfsarts. Meer informatie over de vergoeding van mindfulness bij burn-out vindt u hier.

Andere belangrijke wijzigingen IZZ Zorgverzekering 2018

Basisverzekering

  • Stoppen met roken-programma: je betaalt in 2018 hier geen eigen risico meer voor. Voor de bijbehorende medicijnen geldt het eigen risico nog wel.
  • Oefentherapie bij artrose aan een heup- of kniegewricht: je hebt recht op maximaal 12 behandelingen door een oefentherapeut of fysiotherapeut. Hiervoor geldt het eigen risico wel.

Aanvullende verzekering

  • Wijziging doorgeven: een wijziging van een aanvullende verzekering kan je tot uiterlijk 31 januari doorgeven. Het beëindigen van een aanvullende verzekering moet uiterlijk voor 31 december worden doorgegeven aan VGZ voor de Zorg. De verzekering loopt dan af op 31 december.
  • Ergotherapie: vanaf 2018 wordt ergotherapie apart vergoed voor maximaal 5 uur per jaar uit Zorg voor de Zorg.

Een overzicht van alle wijzigingen in de IZZ Zorgverzekering 2018 vindt u hier.

Service

Ook voor 2018 hebben we afgesproken dat de service van de IZZ Zorgverzekering zoals de snelle betaling van declaraties en verwerking van wijzigingen op de polis, op peil blijft. Maar er wordt ook hard gewerkt aan verdere verbetering. Zo is bijvoorbeeld recent de IZZ Zorgverzekering app geïntroduceerd door VGZ voor de Zorg, waarmee je snel en eenvoudig declaraties kan indienen, de stand van je eigen risico kan bekijken en je persoonlijke zorgpas direct beschikbaar is. Een belangrijke stap om de (online) service van de IZZ Zorgverzekering goed aan te laten sluiten bij de behoefte van onze leden.