Nieuws

Reacties NVSHV en NVSHA: ‘Tijd dat SEH-medewerkers extra aandacht krijgen’

Lees de reacties van Cora Hoffmann Bestuurslid NVSHV en van P.J. Stuart Bestuurslid NVSHA, Portefeuille Beroepsbelangen over de aandacht voor de psychosociale arbeidsbelasting op de SEH’s.

‘De afgelopen drie jaar zijn we druk doende geweest om de gezondheidsbeleving van onze SEH-medewerkers in kaart te brengen. Het onderzoeksproject is ontstaan op initiatief van de manager van de SEH van Amphia. Universiteit Leiden en IZZ hebben het professioneel opgezet en uitgevoerd. Fijn dat dit zo kon en dat we als NVSHV niet zelf het wiel moesten uitvinden. We zijn door de onderzoeker steeds helder geïnformeerd en er zijn geregeld bijeenkomsten geweest waarbij we ervaringen met elkaar konden uitwisselen.

Wat ons zo heeft getroffen tijdens dit onderzoek is dat we allemaal bevlogen teams hebben. Daar mogen we trots op zijn. Maar we moeten ook heel zuinig op onze teams zijn. Want uit het onderzoek is duidelijk gebleken dat het gevaar van burn-out op de loer ligt. Deze en andere kennis konden we met de SEH’s delen: wat doe jij wat ik niet doe en wat kan ik daarvan leren?

Tevens bleek dat we het niet zouden redden met alleen wat kleine veranderingen. Na een jaar van verbeteringen liggen nu de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek op tafel. Hoe dan ook, het was tijd dat de SEH-medewerkers eens extra onder de aandacht kwamen. Laten we hopen dat het nog niet te laat is.’

Cora Hoffmann Bestuurslid NVSHV
Intensive Care, ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen

‘Waardevol en zinvol’

‘De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) is blij met de aandacht voor de psychosociale arbeidsbelasting op de SEH’s. Spoedeisende Hulpen onderscheiden zich van andere ziekenhuisafdelingen door geheel eigen arbeidsomstandigheden en dynamiek, welke onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek waardevol en zinvol maken. In de nabije toekomst zal de acute zorg waarschijnlijk veranderingen doormaken op gebieden als financiering en organisatie. De NVSHA denkt met het ministerie van VWS en andere veldpartijen mee in dit proces. Laten we dat als een kans zien. Gezamenlijk met anderen uit het SEH-team zoals verpleegkundigen en managers staan wij, SEH-artsen, voor een duurzame inzetbaarheid van onze professionals.’

P.J. Stuart Bestuurslid NVSHA, Portefeuille Beroepsbelangen
SEH-arts KNMG