Realisatie stap 1: Teampeiling

De teamleden reageren op stellingen per thema. De thema's worden vooraf gekozen in de voorbereidingsfase.

In de downloads staan de materialen die in de handleiding (pagina 19 en 20) bij de uitrol van stap 1 worden benoemd.

-Voorbeeldstellingen per thema in pdf en in word. Net wat u handig vindt om te gebruiken

- Meer achtergrondinformatie over de teamcoachingsessies en de ''Handleiding opleiding teamcoaching''.

De uitslag van de peiling wordt als input gebruikt voor stap 2. De teamdialoog.