Realisatie stap 1: Teampeiling InDialoog

De teamleden reageren op stellingen per thema. De thema's worden vooraf gekozen in de voorbereidingsfase.

In de downloads staan de materialen bij de uitrol van stap 1 worden benoemd.

-Voorbeeldstellingen per thema in pdf. Net wat u handig vindt om te gebruiken

De uitslag van de peiling wordt als input gebruikt voor stap 2. De teamdialoog.