Realisatie stap 3: Bestuurder op werkvloer InDialoog

De bestuurder gaat in deze fase in gesprek met de teams. Van te voren is hij geïnformeerd over de uitkomsten van de teamdialoog. Als projectleider kunt u de bestuurder het document 'handvatten voor bestuurder' meegeven ter voorbereiding.

Tijdens de bijeenkomst bevraagt de bestuurder de medewerkers. Hij/zij nodigt ze uit om hun mening te geven, Na dit gesprek geeft de bestuurder terugkoppeling aan het topmanagement en aan het projectteam. Er wordt tijdens het gesprek een actie- en besluitenlijst ingevuld. Deze vindt u hieronder als download. Medewerkers denken oplossingsgericht mee vanuit hun vakmanschap.