Realisatie stap 3: Bestuurder op werkvloer

In de handleiding vindt u meer over deze stap op pagina 20 en 21.

De bestuurder gaat in deze fase in gesprek met de teams. Van te voren is hij geïnformeerd over de uitkomsten van de teamdialoog. Als projectleider kunt u de bestuurder het document 'handvatten voor bestuurder' meegeven ter voorbereiding.

Tijdens de bijeenkomst bevraagt de bestuurder de medewerkers. Hij/zij nodigt ze uit om hun mening te geven, Na dit gesprek geeft de bestuurder terugkoppeling aan het topmanagement en aan het projectteam. Er wordt tijdens het gesprek een actie- en besluitenlijst ingevuld. Medewerkers denken oplossingsgericht mee vanuit hun vakmanschap.