Stap 3: Bestuurder op werkvloer InDialoog

De bestuurder gaat in gesprek met de teams. Van tevoren is hij geïnformeerd over de uitkomsten van de teamdialoog. Het gesprek is aangekondigd en gepland. Tijdens deze bezoeken bevraagt de bestuurder de medewerkers. Hij nodigt ze uit hun mening te geven en geeft ruimte aan eigen expertise en invulling. Na dit gesprek geeft de bestuurder terugkoppeling aan het projectteam van wat hij gehoord heeft en gezien heeft. Waar nodig neemt de bestuurder direct besluiten om issues die het gevoel van 'Gezond en veilig werken' negatief beïnvloeden, weg te nemen. Als download vindt u de actie- en besluitenlijst die u kunt invullen na het gesprek.