Amsta Karaad doet pilot met VeiligPlus-aanpak

In de gehandicaptenzorg is agressie het grootste arbeidsrisico. ‘Toch komt dit onderwerp vaak niet aan de oppervlakte’, zegt Hans Jacob, manager bij zorgorganisatie Amsta Karaad. Daarom loopt daar een pilot met de VeiligPlus-aanpak van IZZ.

Regelmatig verzuim door agressie

Drie teams van Amsta Karaad doen in 2017 een half jaar een pilot met de VeiligPlus-aanpak. ‘Deze methode spreekt ons erg aan’, zegt Hans Jacob. ‘Agressie is een actueel arbeidsrisico in de zorg, vooral in de gehandicaptenzorg. Ziekteverzuim als gevolg van agressie komt bij ons regelmatig voor.’

Minder goede zorg

‘Daarnaast heeft agressie nog meer ingrijpende gevolgen voor de medewerkers, cliënten en organisatie’ vervolgt Hans. ‘Medewerkers die zich onveilig voelen, kunnen niet dezelfde zorg bieden als collega’s die zich wel veilig voelen.’

Eerst bespreekbaar maken

Een groot bijkomend probleem is dat het onderwerp agressie vaak niet aan de oppervlakte komt. Hans: ‘Dat is het mooie van de VeiligPlus-aanpak: deze is in eerste instantie erop gericht het thema bespreekbaar te maken, in alle lagen van de organisatie. Als je agressie op de werkvloer benoemt, kun je er vervolgens uitgebreider op ingaan en het ook aanpakken binnen het team.’

Veiligheid vast onderdeel

De VeiligPlus-aanpak is een drietrapsraket: een peiling, een dialoog en een veiligheidsronde. ‘In de pilot doorlopen we deze drietrapsraket drie keer in een periode van acht weken,’ licht Hans toe. ‘De bedoeling is dat, naarmate de pilot vordert, meer gevoelige issues aan de orde komen, zoals het gevoel van veiligheid in het team en de organisatie. Uiteindelijk moet het thema een vast onderdeel in de teambesprekingen worden.’

Oordeel van medewerkers

‘Na de pilot zullen we evalueren; het oordeel van de medewerkers weegt daarbij zwaar voor mij’, besluit Hans. ‘Als de evaluatie positief uitvalt, rollen we de pilot uit binnen de organisatie. Tijdens de kick-offbijeenkomst waren de eerste reacties positief. Dat is een goed voorteken.’