Maak agressie en geweld bespreekbaar

Wilt u agressie en geweld bespreekbaar maken in uw organisatie? Start dan met het voeren van een oplossingsgerichte dialoog met de aanpak InDialoog van IZZ. Bekijk enkele voorbeeldstellingen over agressie en geweld die u bespreekbaar kunt maken in uw organisatie en teams.

Bij stap 1 van InDialoog bereiden de medewerkers zich voor op de dialoog door hun mening te geven in een korte peiling van enkele stellingen per thema.

J. Veiligheid (omgang met agressie en geweld vanuit patiënten/cliënten)

1. Als ik eerlijk ben, krijg ik vaker te maken met agressie en geweld op mijn werk dan mij lief is. 
2. In mijn werkomgeving (woongroep, afdeling, kantoor) zijn er geen onveilige situaties. 
3. Ik werk graag op een locatie waar agressie voorkomt, want dan gebeurt er tenminste wat. 
4. Van alle prioriteiten in onze organisatie, staat de veiligheid van medewerkers op nummer één. 
5. De veiligheid van medewerkers staat in ons team boven de veiligheid van patiënten/cliënten. 
6. Ik ben niet bang om moeilijke zaken bespreekbaar te maken met verwanten van cliënten, ook al kunnen ze boos reageren. 
7. Om het gevoel van veiligheid te vergroten, gaan wij soms confrontaties met cliënten uit de weg. 
8. Mondiger wordende cliënten/verwanten tasten mijn gevoel van veiligheid aan (bv. via social media, klachten). 
9. In ons team bespreken we vaak genoeg de gezamenlijke grenzen en maken we regelmatig afspraken over wat (on)acceptabel is op het gebied van agressie en geweld.
10.In aanraking komen met agressie en geweld vanuit cliënten hoort nu eenmaal bij ons werk, dus dat ga je niet aankaarten in het team.

Download hieronder een volledig overzicht van alle stellingen per thema