VeiligPlus-aanpak stimuleert praten over onveiligheid

Instrumenten om agressie aan te pakken zijn er. Maar zorgmedewerkers gebruiken ze te weinig. Met de VeiligPlus-aanpak zet u veiligheid hoog op de agenda in uw zorgorganisatie. Van de werkvloer tot de bestuurskamer.

Gevoel van onveiligheid blijft onbesproken

De landelijke campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ geeft handreikingen en hulpmiddelen voor anti-agressiebeleid. Maar er moet meer gebeuren. Eén op de drie zorgmedewerkers kent de veiligheidsprotocollen van de eigen zorgorganisatie niet. En een gevoel van onveiligheid blijft vaak onbesproken.

Elkaars grenzen kennen

Praten over veiligheid is belangrijk. Het schept een klimaat waarin zorgmedewerkers hun grenzen durven aangeven en elkaars grenzen kennen. Dan kunnen ze één lijn trekken en elkaar helpen.

VeiligPlus: continu in dialoog

IZZ heeft samen met de sociale partners in de gehandicaptenzorg en Erasmus Universiteit Rotterdam de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld. VeiligPlus stimuleert de dialoog in zorgteams. Maar ook de dialoog tussen medewerkers, management en bestuur. Het einddoel is dat veiligheid een vaste plek heeft op de afdelings- en bestuursagenda.


Drie keer de stappen doorlopen

VeiligPlus bestaat uit drie stappen. Deze worden drie keer doorlopen. Zo ontstaat er geleidelijk openheid om gevoelige kwesties aan bod te laten komen. Een kwestie zoals de vraag of teamleden zich veilig voelen bij elkaar en bij hun leidinggevende. De drie stappen zijn: peiling, dialoog en veiligheidsronde.

1. Peiling

Welke veiligheidsproblemen spelen in het team? Zorgmedewerkers reageren anoniem op stellingen en dilemma’s over veilig werken.

2. Dialoog

De teamleider is ‘aanjager’ in VeiligPlus. Hij maakt de resultaten uit de peiling bekend. En hij brengt een dialoog op gang waarin de teamleden oplossingen zoeken voor knelpunten. Zo nodig wordt advies gevraagd aan een orthopedagoog, psycholoog of arts.

3. Veiligheidsronde

Een bestuurder treedt op als ‘bezieler’. Hij bespreekt met de zorgmedewerkers de knelpunten. En neemt zo nodig besluiten om veiligheidsproblemen op te lossen. Hij koppelt terug naar het topmanagement.

Meer weten?

VeiligPlusAanpak.nl. VeiligPlus is ook geschikt voor zorgorganisaties buiten de gehandicaptensector. Zit u in zo’n andere branche en wilt u meer weten? Neem contact op met Anouk ten Arve via anouk.tenarve@stichtingizz.nl