Hectiek op de arbeidsmarkt? Focus op behoud zorgmedewerkers

Het is hectisch op de arbeidsmarkt in de zorg. Een tekort aan hoogopgeleide zorgmedewerkers. Onvoldoende instroom van jongeren. Krimpende budgetten. Wat is de beste strategie voor uw zorgorganisatie? Investeer en focus op het behoud van uw zorgmedewerkers.

Neerwaartse spiraal door bezuinigingen

Krimpende budgetten hebben sporen achtergelaten. Bezuinigen op personeel is een natuurlijke reactie van veel zorgorganisaties. Maar u komt in een neerwaartse spiraal. De focus op bezuinigen leidt tot ontslagen, minder opleidingen voor medewerkers en minder stageplaatsen. De druk op zorgmedewerkers neemt toe. Hun vitaliteit neemt af. Het verzuim gaat omhoog en de productiviteit daalt. Dat leidt tot nog hogere werkdruk, meer risico op fouten en uitval. Het nettoresultaat: geen lagere maar juist hogere kosten.

Investeer liever in medewerkers

Hoe keert u de neerwaartse spiraal? Steeds meer zorgorganisatie kiezen ervoor om juist te investeren in de medewerkers en de focus te leggen op het behoud van zorgmedewerkers. Hun vitaliteit gaat omhoog, ze worden meer bevlogen. Het verzuim daalt en de productiviteit stijgt. Bovendien zijn de medewerkers flexibeler en kunnen beter met veranderingen omgaan. Het nettoresultaat: lagere kosten en daardoor ruimte om verder te investeren in de medewerkers en nieuwe medewerkers aan te nemen.

Tekort aan hoogopgeleide medewerkers

Een ander probleem is het tekort aan hoogopgeleide, gespecialiseerde medewerkers. Vacatures voor ic- en kinderverpleegkundigen en wijkverpleegkundigen op hbo-niveau zijn moeilijk in te vullen. Dat blijft voorlopig zo. De instroom van nieuwe afgestudeerden is beperkt. Want zorgorganisaties hebben stageplaatsen geschrapt om kosten te besparen. Daardoor worden er minder studenten opgeleid.

Maak medewerkers breder inzetbaar

Hoe vangt u het tekort aan hoogopgeleide medewerkers op? Maak uw eigen medewerkers breder inzetbaar. Bijvoorbeeld door met gerichte bijscholing medewerkers naar een hoger mbo-niveau of naar hbo-niveau te helpen.

Grote uitstroom door pensionering

Over enkele jaren leidt de vergrijzing van zorgmedewerkers tot een pensioneringsgolf. Tussen nu en 2025 verdubbelt het jaarlijkse aantal medewerkers dat met pensioen gaat. Deze uitstroom is niet op te vangen met de instroom van jonge medewerkers. Die zijn er simpelweg te weinig.

Hoe kunt u als zorgorganisatie dan wel inspelen op de pensioneringsgolf? Investeer in uw eigen medewerkers. En onderscheid u op de arbeidsmarkt door goed werkgeverschap. Hoe? 

Aanpak behoud zorgmedewerkers 

De IZZ aanpak InDialoog is een bewezen effectieve methode voor het voeren van een oplossingsgerichte dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat. Met InDialoog gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek en implementeren oplossingen om gezond en veilig te werken. Ook kan InDialoog ingezet worden om te werken aan het behoud van zorgmedewerkers en het terugdringen van de personeelskrapte.

IZZ aanpak InDialoog

Lees onze publicaties, onderzoeken of andere interviews over de inzet van de IZZ aanpak InDialoog. U kunt ook contact met ons opnemen voor een persoonlijke toelichting.

Lees meer