Loopt de zorg gillend vast of grijpen we op tijd in?

‘Als we zo doorgaan en niet extra investeren, lopen het gillend vast in de zorg.’ Dit stelt Piet Verrijt, directeur van de Noord-Brabantse werkgeversorganisatie Transvorm. Hij beschrijft de problemen en noemt mogelijke oplossingen.

Zorg is zwaarder en complexer

De zorg verandert. Het heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt en medewerkers. Piet Verrijt noemt de belangrijkste knelpunten: ‘De care krijgt cliënten die zwaardere zorg nodig hebben. Er is meer werk maar er zijn minder medewerkers. Dat geeft hoge druk op medewerkers en onzekerheid door veranderingen. In de cure wordt de ziekenhuisbehandeling korter, de patiënt herstelt thuis. Daardoor wordt de zorg meer interdisciplinair en complexer. Dat stelt hogere eisen aan de competenties van zorgmedewerkers.’


Extra investeren is nodig

Zo doorgaan kan niet. Piet: ‘Als de overheid niet extra investeert in scholing en anders werken loopt het gillend vast. De overheid heeft zaken in gang gezet zoals het langer thuis wonen, maar doet niets met de gevolgen daarvan.’

Goede voorbeelden

Zorgorganisaties benutten overheidsgeld voor scholing effectief. Daar zijn goede voorbeelden van. Bijvoorbeeld de regionale sectorplannen. Het ministerie van VWS stak hier € 67,5 miljoen in. De zorgsector heeft hiermee voor circa € 300 miljoen aan scholingsinitiatieven ontplooid. In een periode van twee jaar zijn er 68.000 scholingen en trainingen gevolgd.

Toon leiderschap

Het bestuur van een zorgorganisatie kan ook veel doen, stelt Piet. ‘Leiderschap kan het verschil maken. Laat zien dat je begaan bent met je mensen, dat scheelt de helft. Motiveer ze en neem ze mee in veranderingen. Mensen zijn je belangrijkste asset. Dit wordt helaas niet door elk bestuur uitgestraald.’

Combineer niveaus

Zorgorganisaties moeten ook van medewerkers op niveau mbo-2 en -3 de competenties verhogen. Maar hoe? ‘Werk slimmer samen en combineer mensen met verschillende niveaus’, zegt Piet. ‘Het is een andere manier van organiseren.’

Duurzaam inzetbaar

Volgens Piet ligt ook een deel van de verantwoordelijkheid bij de zorgmedewerkers: ‘Zij moeten ervoor zorgen dat ze duurzaam inzetbaar zijn. De zorg laat hierin een enorme achterstand zien ten opzichte van andere sectoren.’